U požarevačkoj kasi nešto više od pet milijardi dinara

Požarevac

Ekonomija

U požarevačkoj kasi nešto više od pet milijardi dinara

Foto: T.S.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada Požarevca za 2024. godinu koji iznosi 5.059.254.141 dinar.

Utvrđeni budžetski deficit iznosi 781.808.063 dinara, a ukupni fiskalni deficit 933.758.843 dinara.

“Budžetski i fiskalni deficit u poslednjih deset i više godina nikada nije bio manji, što govore i procenti – 2019. godine budžetski deficit iznosio je 68,8 odsto, a sada planiran deficit u ovom budžetu iznosi 22,7 odsto”, istakao je Pavlović.

Opšti prihodi i primanja budžeta grada za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.020.354.053 dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika iznose 25.093.750 dinara, transferi od drugih nivoa vlasti 40.435.200 dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica iznose 36.862.295 dinara, procenjen neraspoređen višak prihoda i primanja iz ranijih godina 868.229.598 dinara, neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina iznose 2.948.082 dinara, roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti 3.100.000 dinara i neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti iznose 62.231.163 dinara.

Ukupni investicioni potencijal grada Požarevca za 2024. godinu iznosi 990.567.664 dinara.

U Planu javnih investicija se nalazi ukupno 56 projekata, a najviše novca opredeljeno je za nastavak realizacije projekta rekonstrukcije postojećih bazena i dogradnje objekta, o čemu je Regionalni internet portal E-Braničevo pisao ranije.

PLAN INVESTICIJA: OPET NAJVIŠE NOVCA ZA BAZEN

Ukupan transfer Gradskoj opštini Kostolac za 2024. godinu iznosi 398.415.453 dinara.

To Top