Grad Požarevac će sufinansirati projekte energetske efikasnosti

Požarevac

Društvo

Grad Požarevac će sufinansirati projekte energetske efikasnosti

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Usvajanje odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju energetskih svojstava stambenih objekata izazvalo je raspravu na današnjem zasedanju skupštine. Opozicija sumnja u transparentnost budućeg konkursa, a odbornik SPS-a u njegovu realizaciju.

 „Grad Požarevac će se suočavati sa određenim problemima - velikim interesovanjem građana, kratkim rokovima i ograničenim budžetom. Nadam se da će grad sprovesti konkurs transparentno i da će svi građani biti jednaki, da će napraviti dobar način bodovanja prema preporukama ministarstva“, rekla je Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok.

 

Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „DJB – RIIS Istok“, smatra da je veoma bitno kakvi će kriterijumi biti propisani pravilnikom i da li će svi građani imati jednake šanse da konkurišu i dobiju sredstva.

„Smatram da stambena jedinica koja je spremna da konkurise sa većim sopstvenim sredstvima treba da ima prvenstvo. Takođe, treba voditi računa o broju socijalno ugroženih porodica u zgradama i penzionerima sa manjim primanjima. Sve to bi pravilnik trebalo da sadrži“, kazao je Vasić.

 

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „DJB – RIIS Istok“

Srećko Bosić, odbornik SPS-a, kazao je da su strahovi koje je izneo Vasić malo neopravdani. On smatra da neće biti problema što se tiče pravilnika i da neće biti većih zloupotreba, ali je izrazio druge strahove.

„Jedan – dva ako dobiju preko veze to je uvek bilo, nemojmo na to da gledamo, mene brine da li će uopšte biti realizovan taj program. Setite se pre izvesnog vremena gradu Požarevcu vraćena je dokumentacija kao neažurna, a mnogo manje lokalne samouprave poput Žagubice su dobile sredstva od republike da svoju energetsku efikasnost podignu na viši nivo. Šta onda da očekujemo za velike projekte kad je „pukla daska“ na ovako malom“, rekao je Bosić.

Srećko Bosić, odbornik SPS-a

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, odgovorio je za skupštinskom govornicom odbornicima da ne moraju da mole za transparentnost jer svaki konkurs sprovode javno stručne službe i da je konstatacija da će nekome protivzakonito da se pomogne neprimerena.

„Nikada nismo terali stručne službe da rade nešto nezakonito niti bismo to mogli jer su to obrazovani ljudi koji razmišljaju svojom glavom i ne bi to radili. Neprimerena je konstatacija da ćemo protivzakonito nekom da pomognemo. Još nije ni stupio na snagu pravilnik, a već smo optuženi. Konstatacija da je to normalno da se nekom malo pomogne dvoje – troje ljudi, smatram da je za nekog ko ima dug staž u skupštini to potpuno neprimereno, pogotovo ako smo deo vladajuće koalicije“, istakao je gradonačelnik.

 

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca

Govoreći o odluci Pavlović je istakao da se njenim usvajanjem gradu daje dozvola da stupi u aktivnosti vezane za povećanja energetske efikasnosti stambenih objekata. Postupak bespovratnog finansiranja sprovodi se na osnovu javnih poziva za tri mere - postavljanje izolacije i zamena stolarije, zamena kotlova, pumpi i priključenje na toplifikacionu i gasifikacionu mrežu i ugradnja solarnih kolektora.

Većinom glasova odbornika ova odluka je usvojenja, a sledeći korak grada biće izrada pravilnika kojim će biti definisani kriterijumi, ciljevi, način obezbeđivanja sredstava, procenat sufinansiranja, uslovi i praćenje realizacije projekata.

To Top