U Požarevcu živi više od 6.000 osoba sa invaliditetom

Požarevac

Događaji

U Požarevcu živi više od 6.000 osoba sa invaliditetom

Foto: T. Sotirov

How Good Of A Friend Are You Really?

U prostorijama Doma gluvih i nagluvih danas je organizovana manifestacija povodom obeležavanja 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Na manifestaciji su članovi udruženja, osobe sa invaliditetom, predstavili svoje radove izrađene na kreativnim radionicama. Takođe,  odigran je i scenski nastup – pantomima, čija je tema borba protiv rata i sukoba.

Pantomima povodom Međunarodnog dana OSI

Radmila Stjepović, sekretarka „Društva za cerebralnu i dečiju paralizu“ Požarevac, kazala je da se promovisanjem i osnaživanjem osoba sa invaliditetom poboljšavaju njihovi kapaciteti i unapređuju uslovi za život.

,,Inkluzija je osnov za postavljanje ljudskih prava i ulaganja u zajedničku budućnost svih nas. Rukovodeći se tim motivom i željom da zajednički nastupamo u obeležavanju značajnih međunarodnih dana, želeli smo da pošaljemo zajedničku poruku svih organizacija sa invaliditetom, jer imamo svi iste ili slične probleme“, kazala je Stjepović.

Dejan Krstić, član Gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, kulturu, informisanje, socijalnu politiku i društvene delatnosti, istakao je odličnu saradnju udruženja i lokalne samouprave, ali i da je potreban trud da se usluge unaprede.

,,Svi smo na jednom zajedničkom zadatku, nadam se da ćemo zajedno uraditi sve što je potrebno, a i vama, kao udruženjima, da omogućimo lakši i bolji rad i pospešimo lepšu sredinu u Požarevcu“, rekao je Krstić.

Manifestaciju su organizovali Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac, Međuopštinsko udruženje slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom ,,Osmi dan“ i  Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac.

Izložba radova

Dan posvećen OSI se obeležava od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana u želji da se omoguće osobama sa invaliditetom jednaka prava i učešće u društvu.

Danas svetska populacija broji oko osam milijardi ljudi, a više od milijardu ljudi, ili otprilike 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Na teritoriji grada Požarevca po utvrđenim podacima prilikom izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja OSI za period od 2021. do 2025. godine živi nešto više od 6.100 osoba sa različitim vrstama problema invalidnosti (problemi sa vidom, slugom, sa kretanjem i penjanjem, sa pamćenjem i koncentracijom, problemi sa samostalnošću, sa komunikacijom, osobe sa višestrukim problemima).

Broj registrovanih osoba sa različitom vrstom invaliditeta pri Centru za socijalni rad Požarevac iznosi oko 540 (telesni, intelektualni, senzorni, prevazivni razvojni poremećaji, višestruki invaliditet, mentalna oboljenja).

To Top