Uskoro ističe rok za prijavu za program „Moja prva plata“

Braničevo

Ekonomija

Uskoro ističe rok za prijavu za program „Moja prva plata“

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Prijavljivanje nezaposlenih zainteresovanih za uključivanje u program, koje se realizuje u periodu od 8. oktobra do 8. novembra, ušlo je u završnu fazu.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca započeo je uporedo i trajaće najkasnije do 15. novembra. Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljena na portalu „Moja prva plata“ do 27. novembra.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28. novembra do 14. decembra.

Poslodavac može odabrati kandidata pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uključiti u program tek po zaključivanju ugovora.

To Top