Vetroelektrana „Jasikovo“ između Žagubice i Majdanpeka

Žagubica

Društvo

Vetroelektrana „Jasikovo“ između Žagubice i Majdanpeka

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Na javnom uvidu nacrt Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Jasikovo” na teritoriji opštine Žagubica i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane “Jasikovo” na životnu sredinu.

Kako se navodi u dokumentaciji, Planom detaljne regulacije obuhvaćeno je područje površine 1.141,50 hektara i to deo katastarske opštine Jasikovo na teritoriji Majdanpeka, površine 805,13 i delove katastarskih opština Laznica i Selište na teritoriji Žagubice, površine 336,37 hektara. Ovo područje uglavnom obuhvata poljoprivredno zemljište, odnosno njive slabije bonitetne klase i livade.

Vetroelektrana „Jasikovo“ biće udaljena oko 11 kilometara od  Žagubice, a planirano je postavljanje tri stuba vetrogeneratora na teritoriji ove opštine i 13 na području opštine Majdanpek. Planirana snaga vetroelektrane je okvirno 70 MW.

Javni uvid trajaće 30 dana, počev od 23. oktobra zaključno sa 21. novembrom. Planska dokumentacija biće izložena svakog radnog dana, u zgradi Opštinske uprave Žagubica, Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj, u sali uslužnog centra, kao i na internet strani www.zagubica.ls.org.rs.

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, koja će vršiti uvid u izloženi materijal, Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana, u kancelariji br. 7, od 8 do 14 časova. Osoba za kontakt je Mladomir Milojković, referent urbanizma.

Primedbe se mogu dostaviti tokom trajanja javnog uvida Opštinskoj upravi Žagubica, Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj, 12 320 Žagubica, Trg oslobođenja br.1, lično na pisarnici Opštinske uprave ili poštom, zaključno sa 21.11.2023. godine.

Javna prezentacija planske dokumentacije održaće se 17. novembra, u zgradi Opštinske uprave (sala uslužnog centra), sa početkom u 9 sati. Po završetku javnog uvida održaće se javna sednica Komisije za planove, 24. novembra, u zgradi Opštinske uprave (sala uslužnog centra), sa početkom u 12.30 sati.

Javnoj sednici Komisije za planove mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe u toku trajanja javnog uvida.

To Top