Reč stručnjaka o uticaju vetroelektrana na životnu sredinu

Požarevac

Društvo

Reč stručnjaka o uticaju vetroelektrana na životnu sredinu

Foto: pixabay.com, E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Povodom izgradnje vetroelektrane na teritoriji Gradske opštine Kostolac i najave gradnje na području Kličevca, o uticaju ovih postrojenja na životnu sredinu razgovarali smo sa dr Jasminkom Đorđević Miloradović, profesorkom ekologije na Akademiji tehničkih strukovih studija Beograd sa odsekom primenjene inženjerske nauke u Požarevcu.

Prva EPS-ova vetroelektrana sa 20 generatora ukupne snage 73 megavata prostiraće se na lokacijama Drmno, Petka, Ćirikovac i Klenovnik, na prostoru zatvorenih površinskih kopova i odlagališta ogranka „TE-KO Kostolac“. Izgradnja pristupnih puteva za dopremu materijala i opreme buduće vetroelektrane je već počela, a njen završetak i puštanje u rad se očekuje najkasnije za oko dve godine.

POČINJE GRADNJA VETROELEKTRANE U KOSTOLCU

Doktorka Jasminka Đorđević Miloradović, na osnovu analize Izveštaja o strateškoj proceni uticaja ove vetroelektrane na životnu sredinu iz 2017. godine tvrdi da štetnog uticaja neće biti.

Ovom studijom u koju je i E-Braničevo imalo uvid, obuhvaćeni su biotopi, odnosno životno stanište ptica i slepih miševa na području kostolačkog basena na kojem se planira izgradnja, a koji bi potencijalno bili ugroženi.

“Ovo područje se već nalazi pod velikim uticajem površinsih kopova i termoelektrana i tu je već došlo do značajnih poremećaja u životnoj sredini. Ipak, postoje oaze u kojima još uvek žive autohtone zajednice. Ova studija se fokusirala prvo na izradu kompletnog snimka – geologije, geografije, klimatologije, meteorologije i biodiverziteta. Opservacijom je utvrđeno koje se ptice tu gnezde i da li se područje nalazi na koridoru ptica selica, a zaključak je da bi trebalo obratiti pažnju na izvesne vrste koje se nalaze u kategoriji trećeg stepena zaštite, odnosno vrste koja gubi stanište ali nije direktno ugrožena. Tu spadaju na primer labud grbac, bela i crna roda, poljska jeja, jastrebovi, kopci, neke vrste mišara i mali soko. Njih ima ukupno devet od 56 konstatovanih ptica na ispitivanom području”, kaže Đorđević Miloradović i naglašava da vetrogeneratori neće ugroziti staništa i prelet ptica, jer će biti na visini od 110 metara.

Što se tiče jonizujućeg zračenja, kao i uticaja na vazduh, vodu, buku,biljni i životinjski svet, kaže da mogu da postoje, ali su zanemarljivi, i dodaje da će vetrogeneratori biti udaljeni 800 do 1.500 metara od prvih naselja, što je veća udaljenost nego što je selo Drmno udaljeno od elektrane.

“Količina buke koju proizvode vetrogeneratori se meri otprlike na 45 decibela, to je uglavnom buka koja se nalazi u jednoj kancelariji punoj ljudi. Na primer, manju buku proizvode nego saobraćaj u centru grada. Uticaj na vazduh i zemljište je nikakav, osim zauzimanja prostora koji je već pod jurisdikcijom EPS-a i na kome već postoji jalovina ili pošumljena površina. Mi ne gubimo ništa jer ne zauzimamo novi prostor”, tvrdi naša sagovornica.

Jasminka Đorđević Miloradović

Nedavno je obelodanjeno da se planira izgradnja i vetroelektrane u Kličevcu. Naime, na poslednjem zasedanju Skupštine grada Požarevca usvojen je Plan detaljne regulacije za izgradnju solarne i vetroelektrane, a pojedini odbornici su izrazili zabrinutost kako će uticati na životnu sredinu.

KAKO ĆE SOLARNA I VETROELEKTRANA U KLIČEVCU UTICATI NA ŽIVOTNU SREDINU?

S obzirom na to da još uvek nije urađena Studija o proceni uticaja kličevačke solarne i vetroelektrane na životnu sredinu, niko u ovom trenutku ne može sa sigurnošću tvrditi da neće imati nikakav štetan uticaj.

,,Ja kao ekolog čekam studiju i uveravam građanstvo da neće biti na koridoru ptica selica i da neće biti ugrožen biljni i životinjski svet. Želja svakog građanina trebalo bi da bude da se izgradi vetroelektrana ne samo 150, već 1.500 megavata snage, jer će na taj način biti ublažene posledice koje na životnu sredinu ima sagorevanje uglja“, smatra naša sagovornica.

Pošto je planirana i izgradnja regionalne deponije u Kličevcu, meštani se pitaju da li i kako sve to može da utiče na kvalitet njihovog života.

“Nema nikakvog uticaja jedno na drugo, još će vetroeletrana da proizvede struju koja je potrebna da se osvetli i izgradi infrastruktura do regionalne deponije”, kazala je ona.

 Kao još jedan benefit ona je navela i nova zapošljavanja, jer će na održavanju tih postrojenja biti neophodno angažovanje nove radne snage.

To Top