Za čišćenje Brežanskog kanala 20,8 miliona dinara

Požarevac

Društvo

Za čišćenje Brežanskog kanala 20,8 miliona dinara

Foto: Vodoprivreda arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu u smislu neometane evakuacije površinskih i otpadnih voda.

Program čišćenja Brežanskog kanala za 2024. godinu podrazumeva sledeće vrste radova:

- Košenje trave iznad profilnog dela kanala po dva metra sa obe strane kanala.

- Čišćenje otvorenog kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zatvorenog dela do izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane u dužini od oko 950 metara, na delu kanala od izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane do zaobilaznice u dužini od oko 1600 metara i od zaobilaznice do kraja kanala u dužini od 6.807,5 metara.

- Utovar i transport mulja, šiblja, trave i ostalog otpada duž kanala, kao i upotrebu pumpe za crpljenje vode.

- Angažovanje radnika za različite radove u toku redovnog održavanja.

- Uklanjanje krupnog otpada (uginule životinje, burad, delovi vozila i slično).

Procenjena vrednost javne nabavke je 20,8 miliona dinara bez PDV-a.

Rok za podnošenje ponuda je 19. februar.

To Top