Za realizaciju četiri projekta 95,8 miliona dinara iz budžetskog Fonda

Požarevac

Društvo

Za realizaciju četiri projekta 95,8 miliona dinara iz budžetskog Fonda

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Pred odbornicima će se u ponedeljak, 27. juna, naći predlog prve izmene i dopune programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2022. godinu.

Prilikom izrade izmena i dopuna programa uzeti su u obzir zahtevi korisnika sredstava o kandidovanju novih projekata, kao i zahtevi za povraćaj sredstava od realizovanih projekata, navedeno je u obrazloženju.

Predloženo je da se JP „Toplifikacija“ odobre sredstva za realizaciju dva projekta koji se odnose na poboljšanje kvaliteta vazduha smanjenjem broja individualnih ložišta, odnosno širenjem toplifikacione mreže. U planu je izgradnja distributivne mreže sa kućnim priključcima do šahte i izgradnja toplopredajne stanice  „Vojske Jugoslavije 114“, u iznosu od 74.797.000 dinara.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ takođe je predložilo dva projekta. Prvi projekat je izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne kanalizacione mreže, a drugi izvođenje sanacionih i radova investicionog održavanja na postojećoj kanalizacionoj mreži u cilju efikasnog upravljanja otpadnim vodama. Ukupan iznos sredstava za oba projekta iznosi 21 milion dinara.

Za realizaciju ova četiri projekta potrebno je ukupno 95.797.000 dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predlog prve izmene i dopune programa budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, a konačnu odluku donose požarevački odbornici.

Podsećamo, krajem prošle godine na sednici lokalnog parlamenta doneta je odluka o Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2022. godinu. Za izradu ovog programa opredeljeno je tada 173.351.147 dinara, a taj novac raspoređen je na šest projekata, o kojima smo pisali ranije.

>>IZ FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BIĆE REALIZOVANO ŠEST PROJEKATA<<

To Top