Zadržan trend dobre proizvodnje

Kostolac

Privreda

Zadržan trend dobre proizvodnje

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Na Površinskom kopu „Drmno“ u aprilu je iskopano 789.909 tona uglja, rečeno nam je u Službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“. 

Na deponijama se na kraju meseca nalazilo 352.834 tone sitnog uglja, što je za 35 procenata više u odnosu na plan za ovaj vremenski period. 
Prosečna kalorijska vrednost lignita, koji je isporučen termoelektranama, iznosila je 8.400 kilodžula po kilogramu uglja. Proteklog meseca termoelektranama u Kostolcu  je isporučeno  5.408 teradžula toplote. Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu i Obrenovcu tokom aprila odvezeno je 132.969 tona uglja. Za potrebe široke potrošnje izdvojeno je i 5.042 tone komadnog uglja. Za četiri meseca ukupno je iskopano 3.074.702 tone uglja. 
Rudarskim mašinama za otkrivanje uglja otkopano je u prethodnom mesecu 3.743.532 kubika čvrste mase, što je za 13 procenata više od plana. U prvom kvartalu ove godine  ukupno je otkopano 15.546.126 kubika jalovine, što je za tri procenata više od bilansa za ovaj vremenski period.

To Top