Zaključen Sporazum o unapređenju lokalnog geografskog informacionog sistema

Požarevac

Društvo

Zaključen Sporazum o unapređenju lokalnog geografskog informacionog sistema

Foto: Grad Požarevac

How Good Of A Friend Are You Really?

Ovaj sporazum zajedno sprovode opština Veliko Gradište i Grad Požarevac, a finansijsku podršku u iznosu od 71.750 evra je obezbedila Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Sporazum su potpisali zamenik gradonačelnika i direktori javnih preduzeća na teritoriji Požarevca, direktor Turističke organizacije grada Požarevca i predstavnik Gradske uprave Požarevac.

Potpisnici sporazuma

“Sve pomenute institucije godinama uspešno sarađuju na unapređenju GIS baze, ali do sada nije pravno uokviren način saradnje, prava i obaveze kao i protok podataka između ovih subjekata. Sada su jasno prava i obaveze definisane, pa će tako biti obezbeđeno ažurno prikupljanje i unos podataka u GIS bazu”, rekla je Danijela Tufegdžić, menadžerka projekta.

 

Danijela Tufegdžić, menadžerka projekta

Ovaj projekat će postojeću bazu podataka nadograditi modulima za turizam, poljoprivredu i industrijske potencijale što za krajnji cilj ima bolje planiranje integralnog razvoja, brži process odlučivanja, smanjenje troškova administracije, modernizaciju u pružanju srodnih usluga i bolju povezanost sa građanima u ove dve lokalne samouprave.

“Prostorne informacije su razbacane po preduzećima, ustanovama i odeljenjima Gradske uprave, a ova jedinstvena GIS baza grada pruža mogućnost da se podaci čuvaju i skladište u digitalnom obliku na jednom mestu”, napomenula je Tufegdžićeva čime je ukazala na prednost ovog sistema.

To Top