Zasedali petrovački većnici, o čemu su raspravljali?

Petrovac

Događaji

Zasedali petrovački većnici, o čemu su raspravljali?

Foto: RTV Mlava

How Good Of A Friend Are You Really?

Održana je druga sednica Opštinskog veća Petrovca na Mlavi. Na dnevnom redu su bile samo tri tačke.

Po rečima Tanje Cvetković Blagojević, sekretarke Skupštine opštine Petrvac na Mlavi, tačke su se uglavnom odnosile na tekuća pitanja, odnosno rad lokalne samouprave. Prva tačka je bila razmatranje predloga pravilnika organizacije i sistematizacije radnih mesta u Opštinskoj upravi i u Opštinskom pravobranilaštvu.

Blagojević objašnjava da imaju obavezu svake godine da donesu ovaj pravilnik koji se usklađuje sa odlukom o Opštinskoj upravi. Pravilnikom se uređuje organizacija Opštinske uprave, pravobranilaštva, organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje tim organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u koja su razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrste i stepen obrazovanja, radno iskustvo i podrebne kompetencije za obavljanje poslova radnih mesta.

“U Opštinskoj upravi Petrovac formirana su dva nova odseka i bilo je potrebno izvršiti za svako radno mesto promene u zvanjima, u smislu da su određeni zaposleni stekli uslove za više zvanje, kao i ako se nekome promenio opis radnog mesta. Takođe, modifikovan je i broj izvršioca za svako odeljenje ili odsek”, kazala je Cvetković Blagojević.

Sastavni deo ovog pravilnika jesu i obrasci kompetencija za svako radno mesto. Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Druga tačka odnosila se na razmatranje odluke o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza, a treća je bila razmatranje predloga rešenja o odbijanju žalbe lica koje je podnelo žalbu na rešenje Centra za socijalni rad.

To Top