Vasić VS Mijatović: Da li je povređen Poslovnik skupštine?

Požarevac

Događaji

Vasić VS Mijatović: Da li je povređen Poslovnik skupštine?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju požarevačke skupštine došlo je do oštre polemike između Slobodana Vasića, Šefa odborničke grupe „Dosta je bilo – RIIS Istok“, i Predraga Mijatovića, predsednika Skupštine grada Požarevca.

Vasić je u okviru tačke izvršenja budžeta istakao da nije zadovoljan načinom na koji se izvode radovi u gradu i kao primer naveo firmu Telekom koja, kazao je, uklanja behaton ploče, a po završetku radova umesto njih izliva beton, a dužna je da sve vrati u prvobitno stanje.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je rekao da ni grad nije zadovoljan betoniranjem i da su tražili da se vrate ploče. On je istakao da podržava širenje optičke mreže i da ne može da zabrani rad državoj firmi, niti da je sprečava da poboljšava kvalitet svojih usluga.

Vasić se javio za repliku, ali mu predsednik Skupštine nije dozvolio i zaključio je izlaganje po ovoj tački dnevnog reda, opominjući Vasića da se pristojno ponaša. Otvorena je rasprava po sledećoj tački dnevnog reda ali je Vasić za govornicom želeo da govori o povredi poslovnika. Međutim, Mijatović je insistirao da se raspravlja isključivo o aktuelnoj tački dnevnog reda  i izrekao je Vasiću dve opomene. Pošto Vasić nije hteo da se napusti govornicu, Mijatović je odredio pauzu u trajanju od 20 minuta.

Za vreme pauze kada su svi odbornici napustili salu, Vasić je za govornicom emitovao uživo video na svom Fejsbuk profilu i poručio da se neće skloniti sa govorice dok mu se ne da pravo na repliku. Ocenio je da gradonačelnik njegovo izlaganje tumači kako hoće, a da Mijatović sprečava pravo na odgovor.

Slobodan Vasić

Nakon pauze, Mijatović je  rekao da je u pitanju bio nesporazum.

„Nisam čuo da se odbornik pozivao na povredu poslovnika i ako je do mene ja se izvinjavam i molim odbornika Vasića da navede koja je odredba poslovnika po njegovom mišljenju povređena, da je citira i obrazloži u čemu se sastoji povreda“, rekao je Mijatović i dodao da obrazloženje ne može trajati duže od tri minuta.

 

Predrag Mijatović

Vasić se pozvao na član 81 koji se odnosi i na pravo na repliku usled pogrešnog tumačenja izlaganja, a to je bio slučaj kada je govorio o Telekomu.

„Nisam govorio da sam protiv napretka ovog grada, protiv širenja brzog interneta, samo sam zamolio veliku kompaniju da naš mali grad vrati u prvobitno stanje, da nemamo beton umesto kocki koje smo, čini mi se zlatom plaćali kada je rađen Stari korzo. O tome sam govorio i zato ne želim da se moje reči izvrću“, naglasio je Vasić.

Mijatović je negirao da se gradonačelnik uvredljivo izražavao i pogrešno tumačio njegovo izlaganje.

„U vašem izlaganju čuo sam da ste vi tu činjenicu na terenu posmatrali na vaš način, a gradonačelnik je posmatrao na svoj način. Nije bilo poništavanja vašeg stava već su to različita mišljenja u vezi jedne teme. Zato vam nisam dozvolio pravo na repliku po članu 81“, objasnio je Mijatović.

Time je rasprava završena i nastavljen je rad skupštine po utvrđenom dnevnom redu.

To Top