Danas zasedaju požarevački odbornici, o čemu će raspravljati?

Požarevac

Događaji

Danas zasedaju požarevački odbornici, o čemu će raspravljati?

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici će na prvom ovogodišnjem skupštinskom zasedanju razmatrati nešto više od 20 tačaka dnevnog rada.

Na samom početku odbornici će odlučivati o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Požarevca za 2022. godinu, a potom dva predloga odluke za vansudsku deobu suvlasničke zajednice na nekoliko parcela u Kostolcu i Bratincu, kao i dva predloga odluke o otuđenju zemljišta iz javne svojine grada Požarevca u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima.

Na dnevnom redu su i odluke o davanju na upravljanje i održavanje Trenažnog centra „Velibor Vasović“ u Požarevcu i Atletskog stadiona „Profesor Jovo Budimir“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“.

Odbornici će na današnjem zasedanju razmatrati Odluku o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost, kao i izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti građana Požarevca, o upravljanju javnim parkiralištima i o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima.

Pred odbornicima je i zaključak  kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Požarevca za 2023. godinu.

Na dnevnom redu su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2023. godinu čiji je osnivač grad Požarevac i to: Centra za socijalni rad, Istorijskog arhiva Požarevac, Centra za kulturu, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“,  Ustanove Gradski ženski hor „Barili“, Narodnog muzeja, JU „Sportski centar Požarevac“,  Turističke organizacije grada Požarevca,  Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović – Barili i Apotekarske ustanove Požarevac.

Pred odbornicima će se naći i  predlozi rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i trećih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Požarevac, za četvrti kvartal 2022. godine.

Odbornici će razmatrati i odluku o poveravanju šuma na upravljanje JKP „Komunalne službe“ i odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Požarevca.

ODBORNICI ODLUČUJU O POKRETANJU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA ODRŽAVANJE ULICA

Značajna tačka je uspostavljanje međuopštinske saradnje između grada Požarevca i opština Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Kučevo, Žagubica, Malo Crniće i Golubac.

POŽAREVAC I ŠEST OPŠTINA USPOSTAVLJAJU SARADNJU U CILJU UPRAVLJANJA OTPADOM

Što se tiče imenovanja i razrešenja, na današnjem zasedanju očekuje se imenovanje v.d. direktorke ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac. Predložena je Katalin Tasić koja je i do sada obavljala tu funkciju.

Predlog za dopunu dnevnog reda

Gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, podneo je predlog za dopunu predloženog dnevnog reda i spajanje rasprave. Ukoliko odbornici daju zeleno svetlo, na dnevnom redu će se naći predlog odluke o pribavljanju, po pravu preče kupovine, dela zemljišta na katastarskoj parceli broj 1202/1 K.O. Kličevac u javnu svojinu grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe, po tržišnim uslovima i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac za 2023. godinu.

Takođe, odbornici će razmatrati i tri predloga odluke: o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Požarevca, o određivanju akustičnih zona na teritoriji Požarevca i o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Požarevca.

Pred obornicima će biti i tri izveštaja - Komisije za propise Skupštine Požarevca, Saveta za društvene delatnosti Skupštine Požarevca i Saveta za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine Požarevca.

To Top