Biološka rekultivacija kopa “Drmno“ nastavlja se i ove godine

Kostolac

Privreda

Biološka rekultivacija kopa “Drmno“ nastavlja se i ove godine

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini decembra.

Svi predviđeni poslovi na biološkoj rekultivaciji degradiranih površina kopa „Drmno“ planirani za 2021. godinu završeni su.

“U 2021. godini, biološkom rekultivacijom uspešno je pošumljeno pet hektara kosina unutrašnjeg odlagališta PK „Drmno“, čime je upotpunjen takozvani prsten kosina oko unutrašnjeg odlagališta. Posađeno je 1.100 sadnica bagrema po hektaru, što znači da je pošumljavanje obavljeno sa ukupno 5.500 sadnica. Prilikom sadnje dodavani su suplementi i humus u predviđenim količinama, kako bi se poboljšala struktura zemljišta i obezbedio uspešan prijem sadnica. Nakon sadnje bagrema primenjene su sve mere nege sadnica: okopavanje i formiranje čanaka oko sadnica, orezivanje, zalivanje, košenje oko sadnica i međuredno košenje”, objasnio je Velimir Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju.

 

Velimir Damnjanović

Pored šumske biološke rekultivacije, u ovom periodu obavljena je i poljoprivredna biološka rekultivacija na 10 hektara ravnih vršnih delova na unutrašnjem odlagalištu PK „Drmno“. Uspešno je posejana lucerka u predviđenom vremenu za setvu. Setvi lucerke prethodili su radovi na pripremanju zemljišta za setvu (duboko oranje, tanjiranje, setvospremanje, drljanje), kao i dodavanje adekvatnih đubriva za setvu. Radovi u okviru biološke rekultivacije obuhvatili su i sve mere nege starih zasada bagrema na površini od 47 hektara, a tretirani su i usevi lucerke i leguminoze.

Lucerka na ravnom delu odlagališta

Damnjanović kaže da su na spoljašnjem odlagalištu, kao i prethodnih godina, sprovedene sve mere nege na zasadima paulovnije na površini od 3,5 hektara i voćnjaka površine 2,5 hektara.

On ističe da su završeni i poslovi u okviru gazdinske jedinice „Kopovi Kostolac“, vezani za gajenje i čuvanje šuma na objektima GJ – PK „Ćirikovac“, „Klenovnik“ i „Kostolac“, a pošumljena je i površina od jednog hektara u odeljenju 10, koje gravitira prema deponiji pepela i šljake Srednje kostolačko ostrvo.

Formiran je novi eko-pojas naselja Kanal pošumljavanjem sa 1.015 sadnica klona topole M1, uz primenu svih propisanih mera pri sadnji, računajući i mere nege sadnica (zalivanje i međuredno košenje).

Kada je u pitanju tehnička rekultivacija, prema rečima našeg sagovornika, 2021. pripremljene su ravne površine vršne etaže unutrašnjeg odlagališta PK „Drmno“, od 50 hektara i kose površine treće etaže od pet hektara. Na ravnoj površini od 50 hektara planirano je da se poseju lucerka i leguminoza, a na kosini površine pet hektara biće posađen bagrem. Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini decembra.

To Top