Dobri rezultati ulaganja

Kostolac

Privreda

Dobri rezultati ulaganja

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Kontinuirana ulaganja u objekte za dubinsko i površinsko predodvodnjavanje i rad zaposlenih dali efekte.

Odvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“ osnovni je preduslov za nesmetani rad i napredovanje osnovne rudarske mehanizacije. Zbog toga je od velike važnosti efikasan rad velikog broja objekata za isušivanje ležišta.

Prema analizi prikupljenih i obrađenih podataka, koju je uradio Nebojša Stević, diplomirani inženjer geologije iz Službe odvodnjavanja Površinskog kopa „Drmno“, u 2021. godini ispumpano je ukupno 44,5 miliona kubnih metara vode. Objektima za dubinsko odvodnjavanje ispumpano je oko 38 miliona kubnih metara vode. Ovo je najveća dosad zabeležena količina ispumpane vode na predodvodnjavanju.

Izbacivanje vode van kontura kopa

Prosečno se mesečno ispumpavalo oko 3,2 miliona kubika vode. U odnosu na 2020. godinu, ispumpano je oko 5,3 miliona kubika više vode. Objektima za površinsko odvodnjavanje u 2021. godini van kontura kopa „Drmno“ ispumpano je 6,5 miliona kubika vode.

U odnosu na ukupne količine ispumpanih voda sa PK „Drmno“ (zbirno dubinsko i površinsko odvodnjvanje), za tonu otkopanog uglja ispumpavano je 4,8 kubika vode, a za jedan kubik otkopane čvrste mase ispumpan je jedan metar kubni vode.

Sumirani podaci upućuju na konstataciju da su ostvareni dobri efekti isušivanja kopa „Drmno“. To je rezultat kontinuiranog ulaganja u objekte za dubinsko i površinsko predodvodnjavanje i rada zaposlenih PD „Georad“ kao i radnika iz Službe održavanja PK „Drmno“, rekao je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja.

 

Jovan Zdravković

On je objasnio da je minimalan broj aktivnih bunara bio 361, dok je njihov maksimalan broj iznosio 391, a srednji godišnji procenat rada bunara je bio 93,2 odsto. Tokom 2021. godine bilo je 296 intervencija vađenja pumpi i 258 potapanja pumpi u bunarima. Najviše intervencija - 83 je urađeno u martu, a najmanje ih je bilo

Na površinskom kopu „Drmno“ tokom 2021. godine bilo je aktivno osam vodosabirnika iz kojih je ispumpavana voda van kontura kopa. Pumpni agregati na vodosabirnicima menjani su zavisno od priliva voda u vodosabirnik.

Najviše vode ispumpano je sa glavnog vodosabirnika GVS-1 - oko 3,4 milona kubika. Sve pumpe koje ispumpavaju vodu van kontura kopa, radile su oko 23.500 sati, što je oko 5.000 sati više nego u 2020. godini. Zbirno posmatrano, na površinskom odvodnjavanju očišćeno je 93 kilometra starih i iskopano novih kanala, što je na nivou 2020. godine“, ističe Zdravković.

U proleće najviše padavina

U delu izveštaja koji se odnosi na padavine kaže se da su zbirne padavine iznosile 701,6 litara po kvadratnom metru. Bilo je 127 dana sa padavinama i to 15 dana sa snežnim padavinama i 112 kišnih dana. Najveće padavine su izmerene 1. juna - 59,8 l/m2. Najveće snežne padavine iznosile su 13,4 l/m2. Izmerene snežne padavine u 2021. godini su 46,7 l/m2. Mesec sa najviše padavina je decembar 117,6 l/m2, a najmanje padavina je bilo u septembru  6,8 l/m2. U januaru je bilo 14 dana sa padavinama, a u septembru je registrovano svega četiri dana sa kišom.

Prosečne dnevne padavine su 1,92 l/m2, a u prosečnom padavinskom danu izmereno je 5,5 l/m2. Najduži interval sa padavinama je trajao od 5. do 13. januara. Najduži sušni period je bio od 31. avgusta do 20. septembra. Godišnje doba sa najviše padavina bilo je proleće  209,5 l/m2, a sa najmanje padavina je leto  141,1 l/m2.

To Top