Drugi upisni rok na Akademiji tehničkih strukovnih studija (FOTO)

Požarevac

Društvo

Drugi upisni rok na Akademiji tehničkih strukovnih studija (FOTO)

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd sa odsekom primenjene inženjerske nauke u Požarevcu otvara drugi krug upisa studenata na osnovne i master strukovne studije.

Na osnovnim strukovnim studijama vršiće se upis na sledećim studijskim programima: prehrambena tehnologija i nutricionizam, zaštita životne sredine i zaštita bilja, elektrotehnika i računarstvo, mašinsko inžinjerstvo i drumski saobraćaj.

Na svim programima ima slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta za buduće studente. Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku je 1. i 2. septembra, a prijemni ispit će biti 5. i 6. septembra. Upis kandidata u drugom upisnom roku biće održan 8. i 9. septembra.

Ima budžetskih i samofinansirajućih mesta

“Na osnovnim strukovnim studijama odseka primenjene inženjerske nauke u Požarevcu ima 90 slobodnih mesta koja su predodređena za drugi upisni krug, od čega 47 budžetskih i 43 na samofinansiranju. Ovaj odsek nudi budućim studentima i master strukovne studije na tri studijska programa: prehrambena tehnologija, fito medecina, elektrotehnika i računarstvo. Specifičnost i jedinstvenost u Srbiji je ta da na studijskom programu master strukovnih studija prehrambene tehnologije ima budžetskih mesta, što inače nije praksa, i to je sa ciljem da se studenti podstaknu da upisuju ovaj studijski program i master strukovne studije kako bi se ta grana razvijala”, kazao je Darko Stojićević, koordinator za nastavu.

Ukupan broj raspoloživih mesta na master strukovnim studijama je 44. Pored prehrambene tehnologije, master strukovne studije su akreditovane za studijski program fito medicine, gde se upisuje 16 samofinansirajućih studenata, dok je na elektrotehnici i računarstvu raspoloživo još 15 samofinansirajućih mesta.

Kabinet za računarstvo

On ističe da master strukovne studije mogu upisati i studenti koji prethodno imaju završene specijalističke studije, s tim što se sa tih specijalističkih studija priznaje veći deo ispita i postoji mogućnost da ti student odmah upišu drugu godinu uz prenos određenog broja ispita, za koje plaćaju po prenetom ESP bodu.

Period prijavljivanja na master strukovne sudije je duži - od 1. do 26. septemba. Prijemni ispit će biti nakon upisa i uglavnom je baziran na testu poznavanja struke. Master na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi mogu upisati i studenti sa drugih visokih škola koji imaju visoko obrazovanje u nivou od 180 ESP bodova, kao i oni koji su završili višu školu po zakonu koji je važio do 2005. godine.

Osnovne studije traju tri, a master dve godine. Posle završenih master studija dobije se stepen obrazovanja VII/1 i to zvanje je priznato svuda u svetu. Više o tome OVDE.

Budući studenti detaljnije informacije u vezi upisa mogu dobiti OVDE.

Biblioteka uvek dostupna studentima

“Mi smo jedina državna visokoškolska ustanova u Istočnoj Srbiji sa ovim studijskim programom. U fokusu su nam deficitarni studijski programi i apelujem da, kada se neko informiše za upis,  obavezno obrati pažnju na ona zanimanja koja su neophodna. Mi ovde tradicionalno školujemo zanimanja koja su potrebna našoj privredi i uvek nudimo studentima takve studijske programe. Sada imamo situacuju da na master studije upisujemo određen broj studenata na budžetu zato što tržište rada to traži. Cilj nam je da stvaramo kadrove za ovo naše područje i da ti kadrovi, u saradnji sa lokalnom samoupravom, nađu sutra posao”, naglasio je dr Goran Nestorović, koordinator opštih poslova na odseku primenjene inženjerske nauke u Požarevcu.

 

dr Goran Nestorović i Darko Stojićević

Nestorović je napomenuo da je saradnja Akademije i grada Požarevca na visokom nivou, da postoji težnja za proširenjem i da će sigurno u budućnosti imati mnogo više studijskih programa.

“Planiramo i da u budućnosti uđemo u oblast medicine, da akreditujemo jedan novi studijski program. Imamo viziju, misiju i ciljeve. Unapredili smo rad, Akademija je iznedrila veći broj doktora nauka, a kada jedna visokoškolska ustanova ima više nego dovoljan broj doktora nauka u nastavi, to nam omogućava da imamo i veći stepen studiranja. Dakle,  permanentno se razvijaju kompetencije nastavnika i uslovi neophodni za akreditovanje doktorskih studija, a nama je cilj da i to imamo kada se u zakon uvede i takav stepen studija”, naglasio je Nestorović.

 

Studenti uvek u prvom planu

Akademija ima i studentski parlament koji dobro funkcioniše, studenti aktivno učestvuju u radu. Nestorović naglašava da su studenti srž postojanja ove ustanove i da je cilj profesora da im budu podrška u usavršavanju. 

Akademija je velikim trudom i naporom uspela da dobije evropsku “Erasmus” povelju koja omogućava razmenu studenata i nastavnog kadra. Nekoliko tura studenata i nastavnog kadra su već iskusili benefite ovog programa. Pored toga što na taj način stiču kvalitetno znanje, imaju i otvorena vrata i mogućnost da upoznaju kolege iz drugih zemalja, neke druge načine tehnologije rada, a samim tim i šire prijateljstva.

Amfiteatar

Značajno je napomenuti da Akademija ima kvalitetan nastavni kadar i da svake godine aplicira na veliki broj projekata što nacionalnog, što internacionalnog karaktera. Kroz te projekte obezbeđuje određena nastavna sredstva, finansijska sredstva za opremanje laboratorija, radionica, kabineta, kao i sredstva za usavršavanje nastavnih i nenastavnih kadrova. Sve to je doprinelo da ova ustanova stekne ozbiljne reference.

“Veliki plus za sve student jeste to što imaju dosta praktičnog rada, oni su konstantno u kontaktu sa ozbiljnim stručnjacima. Dobra povezanost nastavnog kadra uprave odseka sa lokalnom samoupravom i preduzećima omogućava studentima bolju prolaznost i mogućnost da stručnu praksu odrađuju u nekim od naših firmi. To je dobro za studente jer ukoliko se dovoljno potrude i dobro pokažu mogu dobiti zaposlenje. Prošle godine smo uspeli da akreditujemo master studije po dva modela, klasičnom i dualnom modelu. Među prvima smo u Srbiji koji su akreditovali master studije i neke od odseka na osnovnim studijama, po dualnom modelu. To podrazumeva model učenje kroz rad, studenti određeni vremenski period provode na nastavi u instituciji, a određeni na učenju kroz rad u  firmama”, kazao je Stojićević.

Kako objašnjava, studenti koji žele da studiraju po dualnom modelu prolaze selekciju prilikom upisa, firme u startu nakon intervjua odaberu kandidata koji će im odgovarati, a potom ga kroz školovanje prilagođavaju svom načinu rada. Dakle, tudenti stiču praktično znanje, a uz to su i plaćeni. Visina naknade je simboliča, ali su pokriveni putni troškovi i topli obrok.

To Top