Gde će se prodavati novogodišnje jelke?

Požarevac

Društvo

Gde će se prodavati novogodišnje jelke?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Utvrđene lokacije i način korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji grada Požarevca  za vreme trajanja novogodišnjih praznika.

Gradsko veće grada Požarevca donelo je odluku o lokaciji za prodaju novogodišnjih jelki - prostor na dva parking mesta i slobodan prostor sa desne strane, od ulaza u parking do ograde na parkingu, u ulici Moše Pijade u Požarevcu. Na pomenutim lokacijama jelke će se prodavati od 20. do 30.decembra.

Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva. Rešenje za korišćenje površine javne namene izdaje Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Požarevac.

Za korišćenje površina javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 60 dinara po metru kvadratnom dnevno. Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu u iznosu od 1.577 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

To Top