Osmomartovska prodaja od 6. marta

Požarevac

Info

Osmomartovska prodaja od 6. marta

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u vreme trajanja osmomartovskog praznika.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u Gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi za prodaju cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih za Dan žena, počev od 6. marta zaključno sa 8. martom.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Obeležavanje, izdavanje rešenja i naplatu naknade za korišćenje površine javne namene vršiće Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Požarevca. Naknada za zakup privremenog objekta iznosi 1.500 dinara.

To Top