Grad planira otvaranje prve škole za decu sa smetnjama u razvoju

Požarevac

Društvo

Grad planira otvaranje prve škole za decu sa smetnjama u razvoju

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Prioritetni problemi u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja, koje je neohodno rešavati u narednom periodu, su nepostojanje osnovne škole za decu sa smetnjama u razvoju, loše stanje i nedovoljni kapaciteti OŠ “Dositej Obradović” i nepostojanje fiskulturnih sala u osnovnim školama ,,Sveti Vladika Nikolaj” u Bradarcu i ,,Miloš Savić“ u Lučici i Medicinskoj školi u Požarevcu.

Škola za decu sa smetnjama u razvoju ne postoji na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga, navodi se u Planu razvoja Požarevca u narednih sedam godina.

Grad sa susednim opštinama ima potrebu otvaranja obrazovne ustanove ovakvog tipa i raspolaže sa nekoliko potencijalnih lokacija za otvaranje škole i dovoljnim brojem obrazovanog kadra. Potrebno je, nakon dobijanja saglasnosti resornog ministarstva, uraditi projektno tehničku dokumentaciju i izvesti radove na izgradnji škole.

Prema procenama biće potrebno 50.000.000 dinara, a kao izvori finansiranja navedini su budžeta grada Požarevca i donatorska sredstva. Rok za realizaciju je od tri do pet godina, piše u Planu razvoja.

Grad planira i rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole “Dositej Obradović”.

,,Ova škola je u lošem stanju i neophodno je sprovesti rekonstrukciju i dogradnju, kako bi se uspostavili odgovarajući uslovi za obrazovanje učenika. Grad Požarevac privodi kraju izradu projektno tehničke dokumentacije. Budući radovi nalaze se u planu Ministarstva za javna ulaganja”, piše u Planu razvoja grada.

Procenjena sredstva koja su potrebna za realizaciju ove mere su 350.000.000 dinara, izvor finansiranja biće Ministarstvo za javna ulaganja, a rok za realizaciju od tri do pet godina.

U planu je grad predvideo i izgradnju fiskulturnih sala u osnovnim školama ,,Sveti Vladika Nikolaj“ u Bradarcu i ,,Miloš Savić“ u Lučici. Kako piše u ovom dokumentu, izrađena je projektno tehnička dokumentacija i potrebno je pristupiti izvođenju radova.

Procenjena potrebna sredstva su 185.950.000 dinara, izvor finansiranja biće donatorska sredstva i budžet grada, a rok za realizaciju je duži od pet godina.

U planu je i izgradnja fiskulturne sale u Medicinskoj školi u Požarevcu. Najpre je potrebno rešiti imovinsko-pravne odnosne, a potom pristupiti izradi projektne dokumentacije.

Dugogodišnji problem ove škole je nepostojanje fiskulturne sale, te učenici pohađaju fizičko vaspitanje u Sportskom centru Požarevac, o čemu je portal E-Braničevo pisao ranije.

RENOVIRAN DEO ZGRADE MEDICINSKE ŠKOLE U POŽAREVCU (FOTO)

Procenjena potrebna sredstva su 86.000.000 dinara, izvor finansiranja biće donatorska sredstva i budžet grada, a rok za realizaciju duži od pet godina.

 

To Top