Plan razvoja, prvi rebalans i izvršenje budžeta na dnevnom redu

Požarevac

Događaji

Plan razvoja, prvi rebalans i izvršenje budžeta na dnevnom redu

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas zasedaju požarevački odbornici. Na dnevnom redu prvi rebalans budžeta i niz značajnih tačaka.

Jedna od najznačajnijih tačaka o kojoj će raspravljati odbornici je predlog odluke o izmenama odluke o budžetu grada Požarevca – prvi rebalans i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu – Skupštine grada i Gradske uprave Požarevac.

Značajne tačke koje će se danas naći pred odbornicima su predlog prve izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu i Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Požarevca u 2023. godini.

KOJI PROJEKTI ĆE UNAPREDITI USLOVE ŽIVOTA U POŽAREVCU I KOSTOLCU

Na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2023. godini, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Komunalne službe“ Požarevac za 2023. godinu.

Odbornici će razmatrati predloge rešenja o davanju saglasnosti na prvi rebalans Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Ljubičevo“ i JP „Toplifikacija“ za 2023. godinu, kao i drugi rebalans Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac.

Pred odbornicima je i predlog odluke o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2022. godinu, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o Gradskoj upravi Požarevca i predlog odluke o usvajanju Plana razvoja grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine, o kome je portal E-Braničevo pisao ranije.

POŽAREVAC ĆE DOBITI PRIHVATILIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA

U PLANU IZGRADNJA VRTIĆA U JEDNOM SEOSKOM NASELJU

PLAN RAZVOJA: TRI MERE ZA UNAPREŠENJE VODOSNABDEVANJA

KAKVE PLANOVE GRAD IMA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

OD ZATVORENOG BAZENA DO REKONSTRUKCIJE SKEJT PARKA

GALERIJA SAVREMENE UMETNOSTI BIĆE U DOMU VOJSKE?

GRAD PLANIRA OTVARANJE PRVE ŠKOLE ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Pred odbornicima će se naći i tri predloga odluke o uređenju i održavanju javnih zelenih površina na teritoriji Požarevca, o održavanju javne higijene na površinama javne namene u Požarevcu i Kostolcu i o glavnom urbanisti grada Požarevca.

GRAD POŽAREVAC DOBIĆE GLAVNOG URBANISTU

Na dnevnom redu su još dva predloga odluke o otuđenju zemljišta iz javne svojine grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe, po tržišnim uslovima, kao i predlog odluke o davanju na korišćenje posebnih delova poslovnog objekta u ulici Moše Pijade broj 2B u Požarevcu Centru za socijalni rad.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD USKORO NA NOVOJ ADRESI

Na samom kraju zasedanja odbornici će razmatrati predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje objekta „Ekološki dom“ na Čačalici u Požarevcu kojim je taj objekat pre oko četiri i po godine poveren Centru za kulturu i tačku koja se odnosi na imenovanja i razrešenja, za koju mediji do trenutka objave teksta nisu dobili materijal.

EKOLOŠKIM DOMOM NEĆE VIŠE UPRAVLJATI CENTAR ZA KULTURU

Sednica se održava danas, 29. juna, u sali 107 Skupštine Požarevca, sa početkom u 10 časova.

To Top