Ispumpano 13 miliona kubika vode

Kostolac

Privreda

Ispumpano 13 miliona kubika vode

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Za svaku tonu iskopanog uglja bilo je potrebno da se ispumpa oko 3,93 kubika vode, a za svaki kubik jalovine oko 0,74 kubika.

Odvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“, kao priprema za nesmetani rad i napredovanje osnovne rudarske mehanizacije, sve je složeniji proces, s obzirom na složenost ležišta i dubinu kopa. Zbog toga je od velike važnosti efikasan rad velikog broja objekata za isušivanje ležišta od podzemnih voda. Međutim, veliki je priliv i slivnih voda.

Podaci sa kišomerne stanice, koja se nalazi u krugu PK „Drmno“, pokazuju da je od početka godine do kraja aprila bilo 35 dana sa padavinama i da je palo ukupno 134,4 litara kiše po kvadratnom metru. Tokom maja znatno je povećana količina slivnih voda zbog obilnih padavina.

Prema podacima Službe odvodnjavanja Površinskog kopa „Drmno“, za prethodna četiri meseca ispumpano je ukupno oko 13.000.000 kubika vode. Sistemima za dubinsko odvodnjavanje ispumpano je oko 11.500.000, a oko 1.600.000 kubika vode objektima za površinsko odvodnjavanje.

„U ovom periodu najviše bunara bilo je aktivno u januaru – 383, dok su na kraju aprila u radu bila 364 bunara, od kojih je oko 92 odsto bilo u neprekidnom režimu rada. Površinski akumulirana voda direktno se ispumpavala van kontura kopa iz šest vodosabirnika. Najviše vode ispumpano je LC-XVI linijom bunara za dubinsko predodvodnjavanje, oko 3.900.000, a površinskim odvodnjavanjem iz vodosabirnika VS-1, koji je na najnižoj koti kopa, oko 1.100.000 kubnih metara vode“ – rekao je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja.

 

Izbacivanje vode van kontura kopa

Analiza pokazuje da je za svaku tonu iskopanog uglja tokom ovog perioda bilo potrebno da se ispumpa oko 3,93 kubika vode, a za svaki kubni metar otkopane jalovine oko 0,74 kubika.

„Iz regulisanog korita stare Mlave mesečno se crpnom stanicom „Srećno“ ispumpavalo oko 400.000 kubika vode. Iz vodosabirnika VS-8 mesečno se iscrpi od 500.000 do 700.000 kubika vode u izmešteno korito Dunavca. Unutar kontura kopa, zavisno od padavina i razvijenosti kanalske mreže, mesečno se prepumpa od 75.000 do 130.000 kubika vode“ – kaže Zdravković.

 

Jovan Zdravković

U toku je izvođenje radova po projektu revitalizacije pijezometarske mreže na PK „Drmno“, koje ima za cilj poboljšanje monitoringa režima podzemnih voda. Samo bušenje novih pijezometara izvodi se jezgrovanjem slojeva u cilju ponovnog sagledavanja litologije terena. Završen je 41 pijezometar (od 66 projektovanih), ukupne dužine 3.427 metara. Novi podaci, dobijeni istražnim bušenjem, i monitoring nivoa podzemnih voda pružiće značajne informacije za poboljšanje sistema odvodnjavanja i eventualne mogućnosti primene novih i naprednijih tehničkih rešenja odvodnjavanja površinskog kopa.

Iz kontura ugljenog ležišta „Drmno“ u prošloj godini ispumpumpano je ukupno 37 miliona kubika vode. Sistemima za dubinsko odvodnjavanje ispumpano je 32 miliona kubika vode, a sistemom površinskog odvodnjavanja pet miliona  kubika. Analiza pokazuje da je u periodu 2015–2019. za svaku tonu iskopanog uglja bilo potrebno da se ispumpa 3,37 kubnih metara vode, odnosno za svaki kubni metar otkopane jalovine oko 0,84 kubika.

To Top