Javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma

Požarevac

Info

Javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca poziva građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Požarevca za period 2021-2023. godine i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana održava se u periodu od 6. januara do 13. januara. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Požarevca na adresu elektronske pošte: [email protected] ili poštom na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu lokalnog akcionog plana.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici grada Požarevca.

Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije grada Požarevca za period 2021-2023. godine možete pročitati OVDE.

To Top