Javna rasprava povodom unapređenja rodne ravnopravnosti

Požarevac

Društvo

Javna rasprava povodom unapređenja rodne ravnopravnosti

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca sprovodi javnu raspravu o tekstu nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti grada za period od 2022. do 2024. godine.

Lokalni akcioni plan namenjen je lokalnoj upravi grada Požarevca kako bi se implementirala načela i obaveze preuzete potpisivanjem Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou, ali i nacionalni normativni i strateški okvir.

Zadatak ovog plana je da utvrdi prioritete, aktivnosti i sredstva, koja će za cilj imati poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost usmeren je na uspostavljanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života. Rodna ravnopravnost je u osnovi održivog razvoja uz uključenost svih, a  krajnji cilj je poboljšanje kvaliteta života građana i građanki.

Sredstva za realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom obezbediće se delom iz budžeta grada Požarevca, delom iz sredstava donatora, uključujući i privatni sektor, kao i od međunarodnih partnera.

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti grada Požarevca za period od 2022. od 2024. godine, sprovodiće se od 14. do 20. aprila, a učesnici mogu biti predstavnici državnih organa, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i svi zainteresovani subjekti.

Po okončanju javne rasprave Gradsko veće će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj u roku od 10 dana od dana.

Više o Lokalnom akcionom planu za unapređenje rodne ravnospravnosti u Požarevcu, pročitajte OVDE.

Detaljnije o programu Javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u Požarevcu, pročitajte OVDE.

To Top