Javnost uskraćena za epilog brojnih afera, SSP postavlja niz pitanja

Požarevac

Saopštenja

Javnost uskraćena za epilog brojnih afera, SSP postavlja niz pitanja

Foto: SSP

How Good Of A Friend Are You Really?

U saopštenju Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Požarevac se navodi da su nestručnost, zloupotreba javnih resursa i brojne afere sinonim za vladavinu SNS-a u Požarevcu u proteklih 10 godina i da javnost ostaje uskraćena za epilog tih afera koje vremenom padaju u zaborav. Saopštenje prenosimo u celosti.

U cilju očuvanja javnog dobra i sprečavanja da neka pitanja od izuzetne važnosti po Požarevljane padnu u zaborav, Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Požarevcu putem medija gradonačelniku Požarevca postavlja sledeća pitanja:

- Da li je poništena odluka kojom se odborniku SNS-a kao poljoprivredno zemljište daje u zakup legat i zadužbina Obrenovića, a čiji je korisnik JP „Ljubičevo“?
- Da li će Skupština Požarevca postupiti u skladu sa rešenjem Agencije za sprečavanje korupcije i razrešiti direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac sa te funkcije zbog utvrđenog sukoba interesa i zloupotreba?
- U kom roku će investitori koji su kupili parcele u industrijskoj zoni kupljeno zemljište privesti nameni, koliko će ljudi tamo zaposliti, te da li je sa investitorima ugovorena zabrana otuđenja navedenih parcela?
- Da li će prilikom rekonstrukcije Fondacije „Milenin dom - Galerije Milene Pavlović Barili“ biti sačuvana autentičnost ovog objekta i da li je tačno da će u ovom prostoru biti otvoren kafić?
- Kada ćete javnost upoznati sa uzrokom izbijanja požara na gradskoj deponiji i merama preduzetim u cilju sprečavanja ponavljanja ovakvih situacija?

Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Požarevcu će u narednom periodu nastaviti da se bavi svim pitanjima od opšteg interesa po lokalno stanovništvo, navodi se u saopštenju.

To Top