Jasno i glasno: Preseljenje javnih preduzeća otvara nova pitanja

Požarevac

Saopštenja

Jasno i glasno: Preseljenje javnih preduzeća otvara nova pitanja

Foto: Jasno i glasno

How Good Of A Friend Are You Really?

Pre nekoliko dana je gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, objavio da je grad kupio prostor „Komercijalne banke" za nešto više od sedamdeset miliona dinara, gde će se preseliti dva gradska preduzeća - JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Komunalne službe“, što „Jasno i glasno“ pozdravlja, ali i postavlja nekoliko pitanja, navodi se u saopštenju ovog pokreta.

Iz ovog pokreta kažu da smatraju da je to, između ostalog, uspeh njihove kampanje koja je trajala više od godinu i po dana, a u cilju raskida ugovora o zakupu koji je februara prethodne godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ zaključio sa vlasnikom zgrade u ulici Voje Dulića, izvršiteljem Markom Nikolićem.

„Reč je bila o ugovoru vrednosti veće od 164 miliona dinara na desetogodišnjem nivou i tada smo tvrdili da je za taj novac mogao biti pribavljen prostor u svojinu, koji će ostati trajno imovina preduzeća i grada kao osnivača. Ova naša teza je kupovinom prostora „Komercijalne banke" za iznos nešto veći od 70 miliona i dokazana“, navodi se u saopštenju.

Ovo preseljenje, kako se dalje navodi u saopštenju, otvara nova pitanja, a u pogledu sudbine ugovora o zakupu luksuznog prostora u Voje Dulića, imajući u vidu da je komunalno preduzeće ovaj prostor zakupio na 10 godina i da kod takvih ugovora postoji obaveza naknade štete zbog preuranjenog raskidanja. 

„Kao što smo ranije objavili, prema slovu samog ugovora koji imamo u posedu, ukoliko se zakup raskine u prve četiri godine, dužnost je zakupca da plati iznose zakupnina za sve četiri prve godine, a zaključno sa 5.5.2024. godine. Dakle, sem što je već platio gotovo 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na ime dosadašnjeg zakupa, u slučaju selidbe će platiti još toliko, samo zato što prostor napušta pre roka. Na ovaj način zakupodavac dobija natrag prazan prostor na novo ustupanje ili korišćenje i sticanje novog profita ili zakupnina, a ostvaruje i pravo na takozvane "penale" kao da je zakupac još dodatne dve godine boravio u tom prostoru“, piše u saopštenju.

Pokret „Jasno i glasno“ postavio je gradskoj vlasti u saopštenju sledeća pitanja: Da li je sporan ugovor o zakupu raskinut, da li su ove odredbe o penalima ostale na snazi i da li će preduzeće koje i samo ima brojne finansijske probleme i probleme u vodosnabdevanju grada morati da ih plati nakon sve štete koje je priredilo građanima i gradu svojim nedomaćinskim poslovanjem? Ukoliko je odgovor potvrdan, postavlja se pitanje iz kojih sredstava će biti plaćeni i da li će to opteretiti građane kroz račune za struju i druge namete, ili budžet grada kao osnivača?

Iz ovog pokreta smatraju da je sve to moglo da se izbegne da je gradsko pravobranilaštvo pokrenulo pred sudom i na vreme tužbu za raskid ugovora o zakupu zbog prekomernog oštećenja, kako su i predložili u septembru prošle godine.

To Top