KLIČEVAČKI IDOL : Odgovor načelniku Gradske uprave Požarevac

Požarevac

Saopštenja

KLIČEVAČKI IDOL : Odgovor načelniku Gradske uprave Požarevac

Foto: logo

How Good Of A Friend Are You Really?

U našu redakciju stigla je reakcija Udruženja“Kličevački idol“ na izjave načelnika Gradske uprave Požarevac u vezi sa gradnjom deponije u Kličevcu . Saopštenje prenosimo u celosti.

Iz intervjua načelnika gradske uprave Lazara Stanojevića datom portalu E-Braničevo 16. 7. 2021. godine, saznajemo da je grad Požarevac sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine još 2020. godine zaključio Ugovor o izgradnji regionalne deponije. Nakon toga je grad Požarevac radio ispitivanje i odabir lokacije, izabrao lokaciju u Kličevcu a da o tome nije obavestio ni Savet MZ Kličevac, ni meštane Kličevca.

 Na konferenciji za štampu 5. 7. 2021. godine, gradonačelnik  je objasnio „ da je prilikom odabira lokacije uslov bio i da parcela bude u vlasništvu grada, pa pošto nije bilo adekvatne, onda u državnom vlasništvu“. Parcela u Kličevcu je, kako kaže, u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede i grad će je dobiti na poklon od Republike Srbije. Kako smo uvidom u katastar nepokretnosti utvrdili da to nije slučaj već su privatne i u postupku restitucije, a i načelnik Gradske uprave kaže da će grad kupovati parcele, onda je bolje da se kupi neko neplodno zemljište koje je idealnije za lokaciju regionalne deponije.

Udruženje „Kličevački idol“ tražilo je zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja uvid u dokumentaciju o regionalnoj deponiji, a dobilo je obaveštenje o produženju roka za dobijanje informacija od javnog značaja zbog velikih obaveza i obimnosti dokumentacije, tako da ne stoji primedba načelnika Gradske uprave da nismo bili zainteresovani za dobijanje informacija na drugi način. Pokušali smo da zakažemo razgovor sa gradonačelnikom telefonskim putem ali nismo dobili odgovor. Vrlo rado bi naši predstavnici otišli u Gradsku upravu da čuju objašnjenje i vide dokumentaciju, kad god načelnik ima vremena neka nas pozove, navodi se u saopštenju koje je potpisao Saša Selić, predsednik Udruženja „Kličevački idol .“

To Top