JIG i Sova: Nezakonito odložen početak grejne sezone

Požarevac

Saopštenja

JIG i Sova: Nezakonito odložen početak grejne sezone

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

U našu redakciju stiglo je saopštenje od Pokreta „Jasno i glasno“ i Udruženja „Sova“ povodom, kako navode, kršenja gradske odluke o početku grejne sezone. Saopštenje prenosimo u celosti.

Distributer toplotne energije u Požarevcu nezakonito je odložio početak grejne sezone, mogući su: reklamacija, raskid ugovora i ostavljanje dopunskog roka, kao i tužbe za naknadu štete.

Grad Požarevac je na osnovu Zakona o energetici doneo svoju lokalnu Odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (Službeni glasnik Grada Požarevca broj 4/2009), pa je prema Zakonu o energetici ona u potpunosti i jedino relevantna da reguliše opšte uslove snabdevanja ovom uslugom na svojoj teritoriji, uključujući i trajanje grejne sezone ukoliko zakon nije drugačije predvideo (a u slučaju početka grejne sezone nije to učinio).

Ne postoje zakonski uslovi da vlada ili drugi republički organi bilo kakvom usmenom ili pisanom naredbom, odlukom ili preporukom ovakve uslove menjaju. To se jedino moglo učiniti putem izmene zakonodavstva u republičkoj skupštini  ili izmene pomenute odluke u Skupštini grada.

Ovom odlukom određeno je da kupci zaključuju sa distributerom, u ovom slučaju sa JP „Toplifikacija“, Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom. Prema članu 54 proizvođač toplotne energije isporučuje distributeru kvalitetnu toplotnu energiju u vreme i na način predviđen ovom odlukom i uzajamnim ugovorom.

Prema članu 55 distributer je dužan da kupcu isporuči toplotnu energiju u toku grejne sezone, koja počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, obaveza je da se obezbedi isporuka toplotne energije ako je u prethodna dva dana temperatura izmerena u 21 čas iznosila 12 stepeni ili manje, kao i da se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuju isti vremenski uslovi i u narednim danima.

Iz ovoga proizilazi da je JP „Toplifikacija“ prekršilo član 55 i član 57 ove Odluke, budući da iz nje nedvosmisleno proizilazi obaveza da grejna sezona počinje 15.oktobra svake godine nezavisno od vremenskih prilika tog i narednih dana, sve do 15. aprila naredne godine, kao i obaveza da se takozvane „tople probe“ obave u periodu od 1. do 10. oktobra, što takođe nije učinjeno. Na ovaj način je istovremeno došlo do nezakonitog postupanja, ali i do kršenja ugovornih obaveza prema kupcima, što ima svoje pravne posledice.

Na ovaj način su se stekli uslovi i za korigovanje i umanjenje računa za toplotnu energiju, srazmerno konkretnim prilikama, raskid ugovora ili ostavljanje dopunskog roka da se energija isporuči, a moguće je i podnošenje tužbi radi naknade štete.

U članovima 75-77 propisana je procedura reklamacije na ispostavljeni račun, to jest, za obavljene usluge, te se obaveštavaju građani da prigovor mogu da podnesu u roku od pet dana od prijema računa, ili da nam se obrate za pomoć u sačinjavanju prigovora.

Takođe, na ovaj način su se stekli uslovi za automatski raskid ugovora sa JP „Toplifikacijom“, budući da je u skladu sa članom 125. Zakona o obligacijama ispunjenje ove obaveze distributera bitan sastojak ugovora i stoga je zakonska sankcija raskid ugovora po samom zakonu. Građani koji su nezakonito uskraćeni za isporuku toplotne energije mogu obavestiti preduzeće da je ugovor raskinut, ili mu ostaviti dopunski rok (savet je da ne bude duži od tri dana) da ugovore održi na snazi i počne isporuku toplotne energije. Takođe, pozivaju se građani da nas kontaktiraju ukoliko im je potrebna stručna pomoć za to.

Imajući u vidu da direktore javnih preduzeća čiji je osnivač grad postavlja Skupština grada i da je njihova odgovornost zakonito obavljanje delatnosti, stiču se uslovi za ispitivanje odgovornosti direktora JP „Toplifikacija“ Požarevac za nezakoniti rad i njegovu smenu. Na ovaj način pokazana je nebriga za zdravlje građana Požarevca, učenike školskih ustanova, starije sugrađane i pacijente u bolnici, kao i nebriga za finansijske prilike svakog građanina Požarevca, sa obzirom na rast svih cena komunalija, a posebno cena električne energije, navodi se u saopštenju Pokreta „Jasno i glasno“ i „SOVA“.

To Top