Kako su poslovala javna preduzeća u Požarevcu

Požarevac

Ekonomija

Kako su poslovala javna preduzeća u Požarevcu

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedno javno preduzeće poslovalo je sa neto gubitkom, navodi se u Informaciji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i trećih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Požarevac za treći kvartal 2023. godine.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac iskazalo je gubitak iz ranijih godina u iznosu od 73,18 miliona dinara, što predstavlja skoro 10 odsto vrednosti osnovnog kapitala preduzeća. Neto dobitak preduzeća na kraju trećeg kvartala 2023. godine iznosi 798.000 dinara.

„Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata je dodatno povećano sa 115.000.000 dinara na 155.000.000 dinara. Kratkoročne obaveze i potraživanja preduzeća su i dalje na visokom nivou. Efikasnijom naplatom potraživanja preduzeće bi dodatno povećalo nivo gotovine“, piše u izveštaju.

JKP „Parking servis“ Požarevac na kraju trećeg kvartala 2023. godine poslovalo je sa poslovnim dobitkom od 3.824.000 dinara, odnosno neto dobitkom u iznosu od 1.630.000 dinara.

„Komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima i delatnost upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Požarevca su tokom celog posmatranog perioda obavljane kontinuirano i bez ikakvih većih smetnji“, navodi se u dokumentu.

JKP „Komunalne službe“ Požarevac u posmatranom vremenskom periodu ostvarilo je neto dobitak u iznosu od 1,14 miliona dinara, dok je za izveštajni period bilo u planu da ostvari neto gubitak u iznosu od 2,97 miliona dinara.

JP „Toplifikacija“ Požarevac je treći kvartal 2023. godine završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom, odnosno neto dobitkom u iznosu od 25.398.000 dinara.

JP „Ljubičevo“ ostvarilo je visok neto gubitak – 20.064.000 dinara.

„Preduzeće je izveštajni period završilo sa značajno nižim nivoom gotovine u odnosu na početak godine, dok su obaveze iz poslovanja više od planiranih. Visok nivo obaveza i nizak nivo gotovine može da utiče na likvidnost preduzeća u narednom periodu“, piše u izveštaju.

O poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac, raspravljaće odbornici na sednici Skupštine grada koja je zakazana za ponedeljak, 25. decembar.

To Top