Korak bliže prepumpnoj stanici

Požarevac

Društvo

Korak bliže prepumpnoj stanici

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Javno preduzeće „Toplifikacija” Požarevac raspisalo je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije, prvu partiju izrade studije izvodljivosti i projektne dokumentacije prepumpne stanice za podizanje pritiska.

Cilj izrade studije izvodljivosti je da se izvrši analiza toplotnih i hidraličkih zahteva i potreba vezanih za grejanje grada Požarevca, a između ostalog analiza rada toplotnog izvora u okviru “TE-KO A”.

Projektima bi trebalo obezbediti izgradnju funkcionalne celine sa svim potrebnim delovima za rad prepumpne stanice za podizanje pritiska. Granice projekta su na parceli u Ćirikovcu kroz koju prolazi vrelovod Kostolac-Požarevac. U delu parcele se vrelovod preseca i na tom mestu se izvodi objekat prepumpne stanice za podizanje pritiska.

“Rad prepumpne stanice za podizanje pritiska treba da bude potpuno automatizovan, sinhronizovan sa radom “TE-KO A” i povezan sa dispečerskim centrom u Požarevcu. Iz dispečerskog centra upravljaće se puštanjem u rad, regulacijom i zaustavljanjem rada prepumpne stanice za podizanje pritiska”, navodi se u tehničkoj specifikaciji.

Rok za izradu dokumentacije studije izvodljivosti je 45 dana od uvođenja izvršioca u posao, za idejno rešenje 20 dana od zvaničnog prihvatanja zaključaka, za projekat za građevinsku dozvolu 20 dana od dobijanja lokacijskih uslova, a za projekat izvođenja 45 dana od dobijanja građevinske dozvole.

Rok za podnošenje ponuda je 14. avgust.

Podsećamo da je Planom razvoja grada Požarevca širenje toplifikacione mreže prepoznato kao jedan od prioriteta, a preduslov je izgradnja prepumpne stanice i njeno povezivanje na postojeći toplifikacioni sistem.

PREPUMPNA STANICA PREDUSLOV ZA ŠIRENJE TOPLIFIKACIONE MREŽE​

To Top