Prepumpna stanica preduslov za širenje toplifikacione mreže

Požarevac

Društvo

Prepumpna stanica preduslov za širenje toplifikacione mreže

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedan od prioriteta grada Požarevca je širenje toplifikacione mreže, a preduslov je izgradnja prepumpne stanice i njeno povezivanje na postojeći toplifikacioni sistem.

JP “Toplifikacija” Požarevac isporučuje i fakturiše toplotnu energiju za 11.504 korisnika iz kategorije fizičkih lica i 425 iz kategorije pravnih lica. Sistem se sastoji od oko 205 kilometara mreže, 114 zonskih, 484 individualnih i 66 mini zonskih toplotno predajnih stanica, navodi se u Planu razvoja grada Požarevca od 2023. do 2030 godine.

Ovo javno preduzeće finansiralo je izradu projekta prepumpne stanice i dobilo građevinsku dozvolu, a u narednom periodu planirana je njena izgradnja.

,,Na ovaj način obezbediće se da građani iz obodnih delova grada imaju pristup ekonomski isplativom i ekološki prihvatljivom grejanju“, piše u dokumentu.

Procenjena potrebna sredstva su 1.000.000.000 dinara, izvor finansiranja biće donatorska sredstva i kredit, a rok za realizaciju je duži od pet godina.

PREPUMPNA STANICA – ŠANSA ZA 6.000 NOVIH PRIKLJUČAKA NA TOPLOVOD

Nakon izgradnje i puštanja u rad prepumpne stanice, sledeći korak je izgradnja primarne toplifikacione mreže u obodnim delovima grada. Potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za širenje mreže, a potom i primarnu toplifikacionu mrežu.

Procenjena potrebna sredstva su 60.000.000 dinara, izvor finansiranja biće Budžetski fond za zaštitu životne sredine i budžet JP ,,Toplifikacija“, a rok za realizaciju je duži od pet godina.

Glad planira i modernizaciju sistema toplifikacije, a to podrazumeva izvođenje radova na zameni dotrajalih cevi i instalaciju savremenog, automatskog sistema za daljinsko očitavanje utroška energije.

Procenjena potrebna sredstva biće naknadno utvrđena, a izvor finansiranja biće JP ,,Toplifikacija” Požarevac. Rok za realizaciju trajaće tokom čitavog perioda realizacije Plana razvoja.

Požarevac ima i razvijenu gasifikacionu mrežu, kojom su obuhvaćena seoska naselja, ukupno njih 19.  U Planu razvoja grad je predvideo i povećanje obuhvata korisnika gasifikacione mreže.

,,Gasifikaciona mreža u Požarevcu je urađena za seoska naselja u kojima nema toplifikacije, a budući da građani u tim naseljima još uvek ne koriste u dovoljnoj meri uslugu daljinskog grejanja na gas neophodno je informisati ih i podržati da prepoznaju prednosti ovog priključka, ali i u nabavci gasnih kotolova kroz program subvencija”, piše u Planu razvoja.

Procenjena potrebna sredstva za realizaciju ovih aktivnosti iznose 15.000.000 dinara, izvor finansiranja biće grad Požarevac, a rok za realizaciju biće tokom čitavog perioda realizacije Plana razvoja.

To Top