Lokalnim akcionim planom zapošljavanja posao za 49 lica

Požarevac

Ekonomija

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja posao za 49 lica

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Odbornici dali zeleno svetlo na zaključak kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Požarevca za 2023. godinu.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, za skupštinskom govornicom posebno je izdovjio dve stavke iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

„Grad Požarevac izdvojio je 10 miliona dinara, od toga sedam miliona dinara za teže zapošljiva lica, odnosno za zapošljavanje preko javnih radova gde imamo lica koja nisu završila ni osnovnu školi, ili su završila samo osnovnu školu. Druga značajna aktivnost koja se finansira u iznosu od tri miliona dinara je samozapošljavanje“, istakao je gradonačelnik.

Pavlović je izneo i podatke o nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Po njegovim rečima, u 2020. godini bilo je 3.485 nezaposlenih u Požarevcu, 2021. godine 3.838, a 2022. značajno manje – 3.169, što bi značilo da je za godinu dana smanjena nezaposlenost za 669 lica.

„Očekujemo dalji pad nezaposlenosti otvaranjem bloka B 3 u Kostolcu, gde i dalje postoji potreba za zapošljavanjem velikog broja lica, kao i u kompaniji PKC“, naglasio je Pavlović.

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „DJB – RIIS Istok“, kazao je da će uvek podržati pomoć grada u vidu samozapošljavanja, ali da smatra da bi trebalo bolje informisati ljude o načinima i uslovima konkurisanja. Što se tiče javnih radova, kazao je da je 10 miliona dinara ozbiljan novac za ovaj grad da bi zaposlio 10 ljudi i da je očekivao mnogo više.

„Koliko sam iz plana mogao da primetim uglavnom su u pitanju teški fizički poslovi, a mi smo te ljude kroz ovaj program, kako sam zapamtio, plaćali 28.000 dinara mesečno. Ta sredstva moraju da budu na nivou minimalnog ličnog dohotka uz plaćene poreze i doprinose“, smatra Vasić.

On još kazao da bi voleo da neko pojasno zašto se javnim preduzećema koja upošljavaju te ljude plaća 2.800 dinara mesečno iz ovih sredstava.

Pavlović je odgovorio da tri hiljade dinara sleduje pravnim licima koja zapošljavaju radnike preko javnih radova i da je planom predviđeno zapošljavanje ne deset već 42 lica preko javnih radova, koja će koštati grad 6.956.153 dinara, a što se tiče samozapošljavanja tu je planirana podrška za sedam lica po 410 hiljada dinara, odnosno ukupno 2.870.000 dinara.

Podsećamo da je javna rasprava o Nacrt lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu održana u periodu od 6. do 13. marta. Ovim nacrtom su između ostalog definisane četiri mere aktivne politike zapošljavanja i to: javni radovi, stručna praksa, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih i subvencije za samozapošljavanje.

JAVNA RASPRAVA O LOKALNOM AKCIONOM PLANU ZAPOŠLJAVANJA DO 13. MARTA

To Top