Marjanović: Akcenat u 2023. na savremenom upravljanju otpadom

Požarevac

Društvo

Marjanović: Akcenat u 2023. na savremenom upravljanju otpadom

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Plan poslovanja 2022. godine JKP „Komunalne službe“ Požarevac realizovalo je u skladu sa poslovnom politikom preduzeća, kaže Marko Marjanović, v.d. direktora i ističe da su prošle godine dobili i jednu novu delatnost.

JKP „Komunalne službe“ Požarevac zaduženo je za iznošenje i deponovanje smeća, održavanje higijene na javnim površinama, održavanje javnih zelenih površina, pijačne i grobljanske usluge, prihvatilište za pse i mačke lutalice, reciklažni centar i čišćenje divljih deponija, a prošle godine je dobilo i jednu novu delatnost. Naime, odlukom Ministarstva poljloprivrede, šumarstva i vodoprivrede, lokalna samouprava donela je odluku prošle godine da šumama gazduje JKP „Komunalne službe“ Požarevac.

NOVA DELATNOST JKP „KOMUNALNE SLUŽBE“ – UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Po rečima Marka Marjanovića, v.d. direktora ovog preduzeća, pristupili su izmeni osnivačkog akta i trenutno popisuju parcele nakon čega će pristupiti angažovanju stručnih lica za izradu plana o šumama.

Preduzeće se finasira iz sopstvenih prihoda ostvarenih naplatom izvršenih usluga. Po Marjanovićevim rečima, naplata je u proseku  94 odsto i u  dosadašnjem poslovanju nije bilo potrebe za drugim vidovima finansiranja poput bankarskih kredita.

„Protekle godine jedan od problema koji predstavljaju otežavajuću okolnost za poslovanje je veliki broj  radnika koji je na bolovanju i koji više nije sposoban za teže radne zadatke, svakog dana odstustvuje dvadesetak radnika. Teško je, nadam se da građani imaju razumevanja. Mi radimo 365 dana u godini, 24 časa, za naše radnike nema praznika, zime, snega, kiše, vetra, vrućine“, kaže Marjanović.

Uslugom iznošenja i deponovanja smeća JKP „Komunalne službe“ pokriva teritoriju grada Požarevca i GO Kostolac. Za individualni sektor iznošenje i deponovanje smeća se vrši za 19.300 korisnika, a za privredu za 1.900 korisnika i to minimum jedno nedeljno, osim centralne gradske zone gde se smeće iznosi i do četiri puta dnevno.

„Od prošle godine novina su podzemni kontejneri koji su postavljeni na više lokacija u Požarevcu, bilo je nekoliko lokacija gde je bilo predviđeno da se postave kontejneri ali nisu dozvoljavali uslovi - elektro, vodovodna i toplovodna mreža. Za sada je odziv građana dobar, a ukoliko se ovaj pilot projekat sa podzemnim kontejnerima pokaže kao dobar gledaćemo da i ove godine investiramo na novim lokacijama. Prošle godine je uloženo iz sopstvenih sredstava 73 miliona dinara, a kupljena je jedna čistilica, jedan rovokopač, kamion za podzemne kontejnere i 24 podzemna kontejnera“, kazao je naš sagovornik.

Podzemni kontejneri

Održavanje javnih zelenih površina vrši se tokom cele godine prema programu održavanja zelenih površina koji se svake godine izrađuje u saradnji sa gradskom upravom. Marjanović kaže da su zelene površine redovno održavali u 2022. godini.

Kao jedan od gorućih problema izdvaja deponiju „Jeremijino polje“ i divlje deponije čije nastajanje nije moguće sprečiti jer pojedinci bacaju otpad gde stignu. Akcioni plan koji ovo preduzeće ima podrazumeva čišćenje 32 divlje deponije, od kojih je očišćeno 26.

„JKP „Komunalne službe“ preduzelo je sve mere koje su potrebne da do požara na deponiji „Jeremino polje“ ne dolazi. Dovučeno je preko 700 kamiona zemlje, jer je zemljom jedino moguće ugasiti požar. Takođe je povećan broj radnika koji obezbeđuju deponiju i ograđena je novom žicom kako bi se sprečio ulazak drugih lica“, ističe Marjanović.

Groblja nastavljaju negativni trend koji se ogleda u pogledu povećenja broja sahrana iz godine u godinu, što nameće potrebu za daljim širenjem. Komunalno preduzeće otkupilo je parcelu „Barutana“ u prethodnom periodu pa je time ispunjen uslov za proširenje Novog groblja.

„Ulažemo dosta u potporne zidove zbog samog terena, ulaže se u struju, vodu, ozelenjavanje, kao i ograđivanje groblja. Problem  su neeskplodirana sredstva odnosno mine kojih ima mnogo na Novom groblju te je neophodno da se ove godine izvrši deminiranje. Mi imamo svu neophodnu dokumentaciju, projekte i očekujemo učešće lokalne samouprave u realizaciji ovog projekta. Što se tiče groblja u Kostolcu, neophodno je nastaviti sa proširenjem infrastrukture koja se ogleda u novim stazama“, kazao je Marjanović.

On je zaključio da je plan da u ovoj godini nastave sa značajnim ulaganjima u osavremenjavanje preduzeća.

„Poseban akcenat biće stavljen na praćenje savremenih tendencija u oblasti tretmana komunalnog otpada“, najavio je Marjanović.

 

To Top