Menja se Prostorni plan zbog deponije u Kličevcu

Požarevac

Društvo

Menja se Prostorni plan zbog deponije u Kličevcu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Većinom glasova, na jučerašnjem zasedanju Skupštine grada Požarevca, doneta odluka o izradi druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca u delu koji se odnosi na određivanje lokacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Kako je navedeno u obrazloženju, usvajanjem izmenjenog Prostornog plana stiču se preduslovi za dalju plansku razradu lokacija za izgradnju Regionalog centra za upravljanje otpadom, a sve na osnovu Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031.godine. Ova odluka omogućuje i planiranje pristupne saobraćajnice za ovu svrhu.

Okvirne granice lokacije za izgradnju regionalne deponije obuhvataju katastarske parcele u Kličevcu. Na sednici je ponovljeno da će grad na ovaj način rešiti dugoročni problem deponovanja i selektovanja otpada.

Opozicioni odbornici nisu bili saglasni sa ovom odlukom i glasali su protiv, jer smatraju da plodna stiška ravnica nije mesto na kome bi trebalo da se gradi deponija. 

Raspravu po ovoj tački dnevnog reda građani nisu mogli da prate uživo u tv prenosu jer je nestala stuja u celom gradu.

>>EKSPLODIRAO PREKIDAČ U TRAFOSTANICI - KADA ĆE DOĆI STRUJA?<<

Sledeći korak je izrada Plana detaljne regulacije za lokaciju za izgradnju deponije dok se izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu neće ni raditi, jer je ova izmena Prostornog plana grada Požarevca, prema kriterijumima propisanim Zakonom o strateškoj proceni uticaja, nema značajan uticaj na životnu sredinu.

Rok za izradu druge izmene i dopune Prostornog plana je mesec dana od dana zaključenja ugovora o izradi plana, za šta je zaduženo Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Požarevac.

Nacrt će se naći na javnom uvidu u trajanju od 15 dana, navedeno je u dokumentaciji.

Podsećamo, meštani Kličevca i okolnih naselja u više navrata su se bunili zbog namere da se  izgradi regionalna deponija u njihovom ataru.

>>PREDATA PETICIJA PROTIV IZGRADNJE DEPONIJE U KLIČEVCU<<

>>CEKOR: KLIČEVAC NIJE MESTO GDE BI TREBALO DA BUDE DEPONIJA<<

To Top