Kako će Požarevac upravljati otpadom narednih 10 godina

Požarevac

Društvo

Kako će Požarevac upravljati otpadom narednih 10 godina

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedan od gorućih problema u gradu Požarevcu, ali i mnogim gradovima i opštinama u Srbiji, je upravljanje otpadom. Iako već godinama postoji Lokalni plan upravljanja otpadom kojim su definisane jasne smernice kako bi trebalo da se taj problem rešava, sa ključnim projektima se godinama tapka u mestu ili ima tek malih pomaka.

Požarevac je doneo prvi plan upravljanja otpadom 2010. godine po određenim zakonskim normativima i strategijama koje je tada propisala država.

“Grad Požarevac i JKP “Komunalne službe” su u cilju sprovođenja tog plana upravljanja otpadom uložili značajna sredstva - blizu milijardu dinara je izdovjio grad, a komunalno  preduzeće oko 400 miliona. Međutim, ta sredstva nisu bila dovoljna da bi se ostvarilo sve što je zacrtano. U međuvremenu cene su rasle i onaj deo plana koji je bio moguć da se izvede sproveden je, a jedna od ključnih stvari koja je urađena je sanacija postojećih deponija”, objašnjava Srđan Filipović, rukovodilac tehničkog sektora u JKP „Komunalne službe“ Požarevac.

Srđan Filipović

Reč je o deponiji kod MIP-a koja je je potpuno sanirana, zatim o aktuelnoj deponiji “Jeremijino polje” čija sanacija  je u toku, kao i onoj u Kostolcu koja se više ne koristi.  Tadašnji plan predviđao je i kupovinu mehanizacije za prikupljanje otpada sa cele teritorije grada Požarevca, uključujuči i sela. Mehanizacija je kupljena ali do  danas nije počelo iznošenje smeća iz seoskih sredina.

Da bi se to realizovalo bila je potrebna izgradnja transfer stanice i reciklažnog centra u Požarevcu, a planom je bila predviđena i izgradnja jedne transfer stanice u Kostolcu. Objekti u Požarevcu su izgrađeni ali još uvek nisu u funkciji, o čemu je E-Braničevo pisalo ranije.

ŠTA KOĆI POČETAK RADA RECIKLAŽNOG CENTRA I TRANSFER STANICE U POŽAREVCU

Rok primene plana bio je pet godina, sa mogućnošću nastavka još pet. Nakon isteka tih rokova, kao i zbog nekih malih promena u Zakonu o upravljanju otpadom, neophodno je bilo da se   izradi novi plan, što je i učeinjeno. U Lokalnom planu upravljanja otpadom grada Požarevca za period 2023-2032.   našlo se sve ono što je bilo predviđeno planom iz 2010. godine, a nije realizovano. Ovaj dokument usvojen je na sednici Skupštine grada Požarevca u maju ove godine.

PRIMEDBE I ODGOVORI O PLANU UPRAVLJANJA OTPADOM U POŽAREVCU

Odbornici usvojili Lokalni plan upravljanja otpadom

Aleksandra Đorđević, koordinatorka izrade nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom, kaže da je rad na njemu trajao od septembra do decembra 2022.godine. Po njenim rečima, grad Požarevac je bio u obavezi da izradi ovaj dokument na deset godina.

„Naš plan je u svemu izrađen prema akcionom planu Republike Srbije za sprovođenje upravljanja otpadom”, kazala je Đorđević.

Novi plan zapravo je nastavak prethodnog, smatra Srđan Filipović.  

“Novi plan napravljen je na 10 godina, ali će se na tri godine vršiti presek stanja i planiranje sredstava u skladu sa programskim budžetom grada Požarevca i kroz faze će se uključivati deo po deo infrastrukturnih objekata. Prvi korak je da proradi transfer stanica sa reciklažnim centrom da bi sakupljeni otpad sa teritorije grada mogao da se prevozi i odlaže na regionalnu deponiju u Lapovu”, ističe Filipović.

On kaže da se od 2010. godine do sada, količina otpada povećala sa 35.000 na blizu 45.000 tona godišnje.

Svake godine sve više otpada

“To znači da za period od 13 godina imamo porast za oko 10.000 tona, a samim tim se i troškovi povećavaju”, zaključuje naš sagovornik.

Sistem upravljanja otpadom u Požarevcu predviđen novim planom ima za cilj da obezbedi smanjenje količine otpada koji završava na deponiji, izdvajanje korisnih komponenata iz otpada, i racionalno prikupljanje i odlaganje otpada.

Novim lokalnim planom se razmatraju sve vrste otpada i načini postupanja. Obuhvata sve zakonom predviđene pojedinačne programe, izrađene za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada iz domaćinstva, sakupljanje komercijalnog otpada, smanjenje biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu, upravljanje industrijskim otpadom, ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada, programe razvijanja javne svesti i odgovornosti u upravljanju otpadom, kao i podatke o vrstama, količinama i poreklu ukupnog otpada koji nastaje, odnosno koji će biti iskorišćen ili odložen na području grada Požarevca.

Osim transfer stanice i reciklažnog centra, ovim planom predviđeno je između ostalog konačno zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije „Jeremijino polje“ na koju se trenutno odlaže otpad, i izgradnja sanitarne regionalne deponije u Kličevcu. Time će se stvoriti uslovi za uvođenje organizovanog sakupljanja otpada iz sela.

Bez primedbi na plan

Podsećamo da je nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Požarevca bio na javnom uvidu,a održane su i javna prezentacija i javna rasprava. Nažalost, ispostavilo se da građane to nije zanimalo ili nisu imali dovoljno informacija o ovim događajima.

NACRT LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA JAVNOM UVIDU

„Tokom trajanja javnog uvida, kao i za vreme javne rasprave, nije bilo zainteresovane javnosti, te nije stigla nijedna primedba, komentar i sugestija na predloženi plan“, navodi se u izveštaju Radne grupe za pripremu Lokalnog plana upravljanja otpadom.

Upravljanje otpadom predviđeno i Planom razvoja grada Požarevca

Poslednjeg dana juna ove godine usvojen je još jedan značajan dokument koji obuhvata između ostalog i upravljanje otpadom. Reč je o Planu razvoja grada Požarevca od 2023. do 2030. godine, a jedan od prioriteta u ovom dokumentu je funkcionalan i održiv sistem upravljanja otpadom na području Požarevca i Kostolca. Kao prioriteti u ovom planu navedene su identični ciljevi kao i u Lokalnom planu upravljanja otpadom.

KAKVE PLANOVE IMA GRAD U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Ukoliko bi se ostvarila oba plana, za sedam do 10 godina u potpunosti bi bio rešen problem upravljanja otpadom na celoj teritoriji grada Požarevca.

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta “ Upravljanje otpadom – od slova na papiru do rešenja velikog problema“  koji sufinansira grad Požarevac po osnovu  Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2023. godini.

 

-  Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 

To Top