Na dnevnom redu mini hidroelektrane i javno-privatno partnerstvo

Petrovac

Događaji

Na dnevnom redu mini hidroelektrane i javno-privatno partnerstvo

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

U Petrovcu na Mlavi je danas održana šesta sednica Skupštine opštine, u skladu sa propisanim epidemiološkim merama.

Odbornici su odlučivali o predlogu odluke izmene odluke o opštinskom budžetu, u okviru koje su korigovani određeni prihodi i to tamo gde su bila uvećana transferna sredstva za isplatu PDV – a  u okviru radova koji su izvedeni u ustanovi za odrasle i starije u Velikom Popovcu.  

Kako navodi Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, određenim budžetskim korisnicima su uvećani prihodi. Budžet Doma zdravlja uvećan je za 760.000 dinara. Pored toga, sredstva Mesne zajednice Ranovac uvećana su za 3.800.000 dinara, a budžet je korigovan i mesnim zajednicama Ćovdin, Rašanac, Kladenovac, Vezičevo, Stamnica, Stamnička Reka, Veliki Popovac i Malo Laole.

Odbornici su odlučivali i o poveravanju prava oko isporuke toplotne energije KJP „Izvor“, a direktor je detaljno obrazložio program oko javno – privatnog parnertstva. Neophodno je, kako kaže, da se pravo rekonstrukcije i distribucije toplotnog sistema poveri KJP „Izvor“, dok bi javno – privatnim parnertvom bila obuhvaćena samo proizvodnja toplotne energije. Planirano je da se na daljinsko grejanje priključe i novi korisnici, među kojima je i Sportska hala i drugi objekti.

U prethodnom peridu u opštinu je stiglo dosta žalbi o visini naknade eko taksi koje su prilično visoke. Kako Aćimović kaže, Vlada Republike Srbije je donela uredbu o povećanju ovih taksi i opština nema veze sa ovom odlukom.

„Da se lokalna samouprava pita visina taksi bi bila niža“, ističe Aćimović.

Do 29. septembra prihod od eko taksi je bio oko 250.000 dinara. Ta sredstva se neće trošiti, već će se preneti i sjediniti sa sredstvima koja se budu ostvarila sa eko taksama naredne godine.

„Po dogovoru sa udruženjem „Mlava nije sama“ mi smo u ovoj godini kroz budžetski fond zaštite životne sredine predvideli određena sredstva za izradu studije o izgradnji mini hidroelektrana na Mlavi.  Na sastanku sa predstavnicima Šumarskog fakulteta koji se bave izradom ovakvih studija rečeno je da je potrebno oko šest meseci do godinu dana za izradu. Da bi se izvršilo istraživanje cena takve studije je 6.000.000 dinara. Opština nije u mogućnosti da u celosti finansira izradu, ali ćemo obezbediti oko 40 odsto sredstava“, rekao je predsednik Skupštine.

Predstavnici Šumarskog fakulteta će se tom temom baviti i u drugim opštinama kroz koje protiče reka Mlava, da bi se znalo na koji način može da se iskoristi reka, ali i da se ne ugrožava.

„Do dana današnjeg nismo obavešteni da je zakazan sastanak sa gradonačelnikom Požarevca, međutim mi smo pored toga u nacrtu programa zaštite životne sredine iz sredstava eko taksi predvideli oko 1.200.000 dinara, kao da su ti dogovori već postignuti“, navodi on.

Do kraja godine ostalo je da se u ovoj opštini usvoji budžet za 2021. godinu, a nacrt budžeta je na javnoj raspravi kako bi građani imali uvid i mogli da daju predloge.

Opština Petrovac je u saradnji sa Ministarstvom privrede donela odluku o potpisivanju ugovora oko projekta banje Ždrelo i puta Vezičevo – Zlatovo, a iznos sredstava je oko 54.000.000 dinara.

To Top