Na koje projekte će biti raspoređen novac iz Fonda za zaštitu životne sredine

Požarevac

Društvo

Na koje projekte će biti raspoređen novac iz Fonda za zaštitu životne sredine

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Većinom glasova odbornika usvojen je predlog prve izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu. Ukupan iznos sredstava za izvođenje aktivnosti na realizaciji devet projekta iznosi 60.057.419 dinara.

Prilikom izrade izmena i dopuna ovog programa uzeti su u obzir zahtevi korisnika sredstava o kandidovanju novih projekata, kao i zahtevi za povraćaj sredstava od realizovanih.

Neke stvari koje su bile direktno finansirane iz tekućeg održavanja i nenamenskih sredstava, sada će biti finansirane iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, uz saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine“, istakao je Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Gradska uprava Požarevac predložila je sedam projekata i to: monitoring kvaliteta vazduha – merenje zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu u iznosu od 1.750.000 dinara, prevenciju nastanka divljih deponija, primarnu selekciju otpada i čišćenje javnih površina u iznosu od 7.400.000 dinara i zaštitu površinskih voda od zagađenja - redovno čišćenje i održavanje kišne kanalizacije, slivnika, slivničkih rešetki, taložnice i crpnih stanica na teritoriji Požarevca i Kostolca u iznosu od 13.989.590 dinara.

“Vodovod je imao na početku godine 10 miliona dinara ali smo hteli da nakon rebalansa dodamo za redovno čišćenje i održavanje kišne kanalizacije dodanih skoro 14 miliona dinara”, kazao je gradonačelnik i podsetio da je prethodnih godina iznos za ovu namenu bio oko 30 miliona dinara.

Lokalna samouprava predložila je rekonstrukciju sistema za prihvat otpadnih voda u cilju efikasnog upravljanja otpadnim vodama na teritoriji grada, u iznosu od 5.665.895 dinara, održavanje javnih zelenih površina u Požarevcu i Kostolcu i održavanje spomen-parka Čačalica u iznosu od 9.389.015 dinara. Iz ovog programa grad želi da uloži 3.074.500 dinara u dezinsekciju i  2.982.595 u deratizaciju.

JKP „Vodovod i kanalizacija” je predložilo dva projekta. Prvi projekat je zaštita površinskih voda od zagađenja Brežanskog kanala (izgradnja druge - B faze južnog sliva kišne kanalizacije) u iznosu od 4.715.538 dinara, a drugi je kontrola i ispitivanje izvorišta površinskih voda na gornjem kostolačkom ostrvu (Jagodica) i selu Poljana u iznosu od 11.090.286 dinara.

“Strategija grada Požarevca je da pored “Ključa”, gde smo dobili dodatnih 100 litara u sekundi sa intervencijom od bušenja sedam dubokih bunara i investicijom od 130 miliona dinara u prethodne dve godine, idemo na bušenje istražnih bunara na “Jagodici”, što je preduslov za sve druge istražne radove koji su potrebni za otvaranje novog vodoizvorišta”, objasnio je Pavlović.

Podsećamo, krajem prošle godine na sednici lokalnog parlamenta doneta je odluka o Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu. Za izradu ovog programa opredeljeno je tada 193.238.660 dinara, a taj novac raspoređen je na devet projekata.

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ,,TEŽAK” SKORO 200 MILIONA DINARA

To Top