Nagrada za arheološko istraživanje u Ramu stigla u Požarevac

Požarevac

Društvo

Nagrada za arheološko istraživanje u Ramu stigla u Požarevac

Foto: spomenicikulture.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Dragan Jacanović, arheolog i kustos Narodnog muzeja u Požarevcu, dobio je godišnju nagradu za uspešno realizovan poduhvat u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u 2019. godini.

Jacanović je nagrađen kao deo tima Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu, a  za realizaciju projekta arheoloških istraživanja i obnove tvrđave Ram na Dunavu. U timu su bili i Dejan Radovanović, Jasmina Popović-Rusimović i Gvozden Simić.

Društvo konzervatora Srbije dodelilo je ove godine veći broj nagrada i priznanja istaknutim članovima, kolegama, istraživačima, konzervatorima i onima koji su dali doprinos promociji kulturnog nasleđa i unapređenju zaštite kulturnih dobara.  

Nagrada je dodeljena u ponedeljak u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, povodom Dana Društva konzervatora Srbije.

To Top