Petrovac dobija postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Petrovac

Društvo

Petrovac dobija postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jedan je od prioritetnih ciljeva utvrđenih planom razvoja opštine Petrovac na Mlavi.

Po rečima Duška Nedinića, predsednika opštine Petrovac na Mlavi, voda reke Mlave ozbiljno je ugrožena i zagađena, nizvodno od Petrovca. Kvalitet vode u tom delu reke je 3b klase, što znači da se voda ne može koristiti za rekreaciju i ribolov.

„Prvenstveni razlog je što se u opštini još uvek ne vrši prečišćavanje otpadnih voda, jer ne postoji odgovarajuće postrojenje za tretman otpadnih voda, već se otpadne vode iz domaćinstava i privrednih subjekata ulivaju u reku Mlavu“, objasnio je Nedinić.

On je potom rekao da su na sastanku koji su čelnici opštine nedavno imali sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, obavešteni da će se Petrovac naći u prvoj grupi opština u kojima će se graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i sanacija i rekultivacija deponije.

„Na ovaj način rešavamo ogroman ekološki problem, dobijamo čistu vodu i zaštićenu reku, kao i čitavo područje u tom delu toka Mlave. Deponija je takođe jedan od najvećih problema opštine kada je u pitanju očuvanje životne sredine, tako da će se njenom sanacijom i rekultivacijom ovaj problem jednim delom rešiti“, zaključio je Nedinić.

To Top