PLAN RAZVOJA: Tri mere za unapređenje vodosnabdevanja

Požarevac

Društvo

PLAN RAZVOJA: Tri mere za unapređenje vodosnabdevanja

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Planom razvoja grada Požarevca u narednih sedam godina predviđene su po tri mere za unapređenje sistema vodosnabdevaja i sistema upravljanja otpadnim vodama na teritoriji grada Požarevca.

Naselja u Požarevcu snabdevaju se pijaćom vodom sa tri vodoizvorišta: „Ključ“, „Lovac“ i PPV „Mlava“, piše u Planu razvoja grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine. Kako se navodi, udeo domaćinstava, bez svih seoskih naselja, priključenih na javni vodovod iznosi 99.7 odsto (2020. godina), što je značajno iznad republičkog proseka, koji je 79.94 odsto.

,,Kvalitet vode za piće u gradu Požarevcu je uslovljen vodostajem reka i veoma je ranjiv u odnosu na klimatske promene. Moguće dugoročne pretnje kvalitetu vode za piće predstavlja uticaj povezanosti hidrološkog režima Dunava, Velike Morave i Mlave na podizanje nivoa podzemnih voda i povećanu mogućnost njihovog zagađenja koji je još uvek izražen i predstavlja veliki problem zaštite izvorišta za vodosnabdevanje. Analize i praćenja pokazuju da postoje značajni gubici u vodovodnoj mreži“, piše u ovom dokumentu.

Podsećamo da je nedavno pušteno u rad sedam novih dubokih bunara koji predstavljaju srednjoročno rešenje za vodosnabdevanje grada u narednih deset godina, ali da uz dobro upravljanje period eksploatacije vode sa vodoizvorišta ,,Ključ“ može biti i duži.

DIMITRIJEVIĆ: VODA U NOVIM BUNARIMA JE IZUZETNO DOBROG KVALITETA

U Planu razvoja grada predviđena je izgradnja vodoizvorišta „Jagodica“ koja će doneti dovoljnu količinu vode za piće za stanovnike Požarevca. 

GRAD PRISTUPA IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VODOIZVORIŠTA "JAGODICA"

Procenjena potrebna sredstva za PDR i projektno-tehničku dokumentaciju iznose 39.000.000 dinara. Vrednost radova i opreme za izgradnju vodoizvorišta biće poznata nakon izrade projektno tehničke dokumentacije. Izvor finansiranja je budžet grada Požarevca i donatorska sredstva, a rok za realizaciju je duži od pet godina.

U planu je grad predvideo i modernizaciju vodovodne mreže koja podrazumeva zamenu dotrajalih cevi azbestnih cevovoda i uspostavljanje daljinskog očitavanja. Modernizacija je neophodna kako bi se se osigurao kontinuiran, održiv i bezbedan sistem vodosnabdevanja.

Procenjena potrebna sredstva za ovu namenu su 200.000.000 dinara, a izvor finansiranja biće budžeti grada Požarevca i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac. Rok za realizaciju je duži od pet godina.

Grad planira i izgradnju vodovodne mreže u seoskim naseljima. Kako se navodi u planu, za sva naselja potrebno je uraditi projektno tehničku dokumentaciju, pa potom pristupiti izvođenju radova.

Procenjena potrebna sredstva za ovu namenu su 230.000.000 dinara po godini implementacije, a izvor finansiranja biće budžet grada i donatorska sredstva. Rok za realizaciju ove mere duži je od pet godina.

Prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciona mreža i kišna kanalizacija

U 2020. godini 65,1 odsto svih domaćinstava u gradu Požarevcu bilo je priključeno na kanalizaciju, što je značajno iznad republičkog proseka, koji je te godine iznosio 47,53 odsto, piše u Planu razvoja grada Požarevca. Kako se dalje navodi, kanalizacione sisteme imaju samo Požarevac i Kostolac i neophodan je njihov dalji razvoj.

,,Grad Požarevac uključen je u program ,,Vodosnabdevanje i prečišćvanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji“. Ugovor o izgradnji postrojenja potpisan je 2022. godine, a završetak radova predviđen je 2025. godine“, piše u ovom dokumentu.

POŽAREVAC ĆE DO 2025. DOBITI POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Grad Požarevac nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U toku je izrada projekta za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), a nakon dobijanja građevinske dozvole  počeće njegova izgradnja. 

Procenjena potrebna sredstva za ovu namenu su 2.700.000 dinara, a izvor finansiranja su donatorka sredstva, kredit. Rok za realizaciju je od tri do pet godina.

Grad planira i fazno širenje kanalizacione mreže, jer je to neophodno zbog efikasnog i održivog upravljanja otpadnim vodama.

,,Požarevac ima pokrivenost od oko 80 odsto teritorije kanalizacionom mrežom čija dužina iznosi 220.000 metara. Kanalizacionom mrežom još uvek su nepokrivene pojedine ulice u obodnim delovima grada i seoska naselja, zbog čega je neophodno izgraditi fekalnu kanalizaciju“, navodi se u Planu razvoja Požarevca.

Procenjena potrebna sredstva iznose 708.000.000 dinara, a izvor finansiranja su budžet grada i donatorska sredstva. Rok za realizaciju je duži od pet godina.

U planu razvoja grad je predvideo i izgradnju kolektora za kišnu kanalizaciju.

,,Da bi završio sa izgradnjom kišne kanalizacione mreže grad mora da izgradi još pet faza severnog kolektora za kišnu kanalizaciju i da završi izgradnju južnog kolektora. Projektna dokumentacija je izrađena i dobijene su dozvole, a radovi se izvode po fazama“, piše u dokumentu.

Procenjena potrebna sredstva su 400.000.000 dinara, a izvor finansiranja biće grad Požarevac i donatorska srestva. Rok za realizaciju je od tri do pet godina.

To Top