Podizanje pogonske spremnosti

Kostolac

Privreda

Podizanje pogonske spremnosti

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

U narednih sedam meseci obaviće se mašinski, elektro, rudarski i vulkanizerski poslovi na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji i opremi.

Ovogodišnja sezona remonta osnovne rudarske mehanizacije i opreme na kopu „Drmno“ počela je početkom marta i trajaće narednih sedam meseci. Startovalo se sa remontnim radovima na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji i opremi koja je angažovana u sklopu drugog jalovinskog sistema nakon sagledavanja tehničko-tehnološke situacije na kopu, rekao je Zoran Stojković, upravnik Sektora mašinskog održavanja na kopu „Drmno“.

Planom remonta jalovinskih rudarskih sistema za ovu godinu na kopu „Drmno“, za koji nam je rečeno da je podložan promenama i usklađivanjima, bilo je predviđeno da četvrti BTO sistem prvi uđe u remont, ali zbog potrebe proizvodnje otkrivke na nižim etažama, u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ opredelili su se da drugi jalovinski sistem, koji radi na višoj etaži, prvi uđe u remont.

„Pored uobičajenih mašinskih, elektro, rudarskih i vulkanizerskih poslova na kompletnom sistemu, na bageru „SRs 2000 / 28“ očekuje nas najviše posla. Tokom remonta biće zamenjena čelična užad glavog vitla, radiće se na sanaciji paketa užetnjača na A stubu gornje gradnje bagera i kuglične veze osnovne i pretovarne mašine. Predviđena je popravka i pogonskih lančanika guseničnih mehanizama na transportu bagera. Biće pregledana i urađena antikorozivna zaštita konstrukcije bagera. U planu je dijagnostikovanje stanja kuglične staze, kugličnih tela i odstojnika na ležanju okreta gornje gradnje bagera. Nakon pregleda konstrukcije mašine radiće se na antikorozivnoj zaštiti. Za vreme trajanja remonta biće utvrđeno stanje pogonskih reduktora na pogonskim stanicama i njihova eventualna zamena. Predviđeno je da remont traje 30 dana“ − rekao je Stojković.

 

Zoran Stojković

Podizanje pogonske spremnosti osnovne rudarske mehanizacije i opreme na Površinskom kopu „Drmno“ jedan je od najznačajnijih ovogodišnjih poslova koji treba da se kvalitetno i na vreme obave. To je jedan od važnih preduslova za realizaciju ovogodišnjih planova proizvodnje otkrivke i uglja.

Izvođači radova

Na ovim poslovima angažovani su zaposleni privrednog društva „PRIM“ iz Kostolca, radnici službi održavanja na PK „Drmno“, „Kosovo Obilić“, uz logističku podršku radnika i mašina iz Sektora pomoćne mehanizacije kopa „Drmno“ i privrednog društva „Autotransport“ iz Kostolca.

To Top