Ponovo poništena javna nabavka za prevoz po žalbi Arrive

Požarevac

Društvo

Ponovo poništena javna nabavka za prevoz po žalbi Arrive

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela je rešenje da se kao osnovan usvaja zahtev za zaštitu prava podnosioca „Arrive Litas“ i delimično poništava otvoreni postupak javne nabavke za javni gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Požarevca.

Javna nabavka za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Požarevca privatnom partneru po modelu javno-privatnog partnerstva prethodno je stopirana nakon što je „Arriva litas“ početkom marta podnela žalbu.

>>„ARRIVA“ PODNELA ŽALBU ZBOG LIMITIRANJA KONKURENCIJE<<

Glavni razlog za žalbu je jedan od uslova tendera koji se odnosi na nabavku 25 vozila na komprimovani prirodni gas  koja su EEV kategorije, što je bio uslov i u tenderu koji je poništen prošle godine.

Republička komisija za zaštitu prava usvojila je i većinu drugih zahteva Arrive. U rešenju se navodi da je grad Požarevac u obavezi da „Arrivi Litas“ nadoknadi troškove postupka zaštite prava u iznosu od 120 hiljada dinara.

To Top