Pouzdana proizvodnja struje, isporučeno više od 6,2 miliona MWh

Kostolac

Privreda

Pouzdana proizvodnja struje, isporučeno više od 6,2 miliona MWh

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Tokom zimskog perioda termoelektrane „Kostolac A“ i „Kostolac B“ nastavile su da proizvode električnu energiju pouzdano, a rezultat je isporuka ukupno 6.228.696 MWh elektroenergetskom sistemu EPS-a u prošloj godini.

Posmatrano pojedinačno po termoelektranama, ukupna proizvodnja koju su realizovali blokovi TE „Kostolac A“ u 2021. godini iznosi 1.905.628 MWh električne energije. Blok A1 je ostvario 99,4 odsto plana i proizveo 586.039 MWh, dok je blok A2 premašio plan proizvodnje za dva odsto i proizveo 1.319.589 MWh.

U TE „Kostolac B“ proizvedeno je 4.323.068 MWh električne energije u 2021. Blok B1 je proizveo 2.144.988 MWh, dok je blok B2 ostvario godišnju proizvodnju koja iznosi 2.178.080 MWh.

To Top