Pred požarevačkim odbornicima drugi rebalans budžeta

Požarevac

Događaji

Pred požarevačkim odbornicima drugi rebalans budžeta

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas zaseda lokalni parlament u Požarevcu. Jedna od najznačajnijih tačaka je rebalans budžeta.

Pred požarevačkim odbornicima je drugi rebalans kojim bi budžet grada Požarevca trebalo da bude uvećan za oko 123,9 miliona dinara.

Požarevački odbornici će danas odlučivati o izmeni i dopuni programa mera za unapređenje života na teritoriji grada. U predlogu odluke navedeno je da će biti izvršena prenamena sredstava koja su ostala od realizovanih projekata iz ranijih programa u iznosu od 29.315.281 dinar.

>>KOJI PROJEKTI ĆE DOPRINETI UNAŠREĐENJU ŽIVOTA NA TERITORIJI POŽAREVCA?<<

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o izmenama odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2021. godini, o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, o građevinskom zemljištu i o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor.

Lokalni prlament raspravljaće o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Požarevca i odluci o pokretanju inicijative za proširenje područja Slobodne zone „Smederevo“ na područje grada Požarevca.

>>INDIJSKA KOMPANIJA NAMERAVA DA POKRENE PROIZVODNI POGON U POŽAREVCU<<

Grad želi da pribavi posebne delove poslovnog prostora finansijskih usluga u javnu svojinu grada Požarevca, a konačnu odluku doneće odbornici.

>>GRAD KUPUJE DEO POSLOVNOG OBJEKTA BANKE U CENTRU<<

Na dnevnom redu desetog zasedanja su i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2021. godinu, kao i nekoliko tačaka vezanih za funkcionisanje Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“.

To Top