Veći plan proizvodnje otkrivke

Kostolac

Privreda

Veći plan proizvodnje otkrivke

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

U 2022. godini rudari ogranka „TE-KO Kostolac“ imaju zadatak da iskopaju 9,35 miliona tona uglja i otkopaju 49 miliona kubika jalovine.

Zaposleni u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ imaće mnogo posla u 2022. godini kako bi realizovali postavljene planove. Plan proizvodnje uglja ostao je na prošlogodišnjem nivou od 9,35 miliona tona, a bilans jalovine ove godine veći je za 2,5 miliona kubika i iznosi 49 miliona kubika čvrste mase.

Na početku nove proizvodne godine, rudari Površinskog kopa „Drmno“ dobro su startovali. Dnevno se iskopa oko 30.000 tona uglja i 100.000 kubika jalovine, tako da su praktično nastavili s dobrom proizvodnjom iz prošle godine. Na iskopavanju uglja rade tri bagera, a na otkrivci je angažovano sedam rudarskih mašina. Rudarski sistemi angažovani na uglju i otkrivci rade bez većih poteškoća. Iako se proizvodnja odvija u otežanim zimskim uslovima rada, sve prepreke se operativno otklanjaju.

Veći plan otkrivke

„Plan proizvodnje jalovine veći je u odnosu na prošlu godinu i učinićemo sve što je do nas da se on ostvari“, rekao je Dragoslav Slavković, direktor Direkcije za proizvodnju uglja.

 

Dragoslav Slavković

On ističe da je najvažnije za ostvarenje ovogodišnjeg bilansa to da se tokom remontne sezone podigne pogonska spremnost mašina osnovne rudarske mehanizacije ugradnjom neophodnih vitalnih delova. Prema njegovim rečima, krajem januara očekuje se završetak opravke bagera SRs 2000/1, koji će biti angažovan na otkrivci.

Slavković ističe da je važan segment u realizaciji plana i smanjenje svih vrsta zastoja u procesu rada. To će se direktno odraziti na povećanje vremenskog iskorišćenja rudarske mehanizacije, a samim tim i na realizaciju planova proizvodnje.

To Top