Radovi se privode kraju

Kostolac

Privreda

Radovi se privode kraju

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Na liniji kapaciteta 1.100 litara vode u sekundi izbušeno 60 bunara, a izgradiće se i sedam kilometara odvodnog i gravitacionog cevovoda.

Radovi na izgradnji 18. linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje privode se kraju. Kako je rekao Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor, izbušeno je 60 bunara u okviru ugovora za tu liniju.

„U toku su radovi na izradi odvodnog gravitacionog cevovoda LC 18. linije, kao i izrada istočnog gravitacionog cevovoda. Krajem marta počeli su radovi na izgradnji prelaza preko kanala broj šest. Po završetku ovih radova biće stvoreni uslovi za povezivanje istočnog kraka LC 18. linije bunara sa istočnim gravitacionim cevovodom i puštanje u rad bunara koji se nalaze na istočnoj strani linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje“, objasnio je Vojnić.

 

Mladen Vojnić

Zapadni krak linije za dubinsko predodvodnjavanje, na kome se nalazi 23 bunara, pušten je u rad krajem marta.

„Zapadni odvodoni krak odvodiće vodu u novo korito kličevačkog Dunavca. Linija ima kapacitet od 1.100 litara vode u sekundi. Pored 60 bunara, linija će imati i sedam kilometara odvodnog i gravitacionog cevovoda. Očekuje se da tokom maja svi radovi na ovom objektu budu završeni. Kompletna linija biće povezana s dispečerskim centrom na kopu „Drmno“, odakle se radi daljinski monitoring kompletnog sistema za predodvodnjavanje. Radove na ovom objektu izvela je firma „Georad“, rekao je Vojnić.

Izgradnja linija bunara za dubinsko predodvodnjavanje, u pravcu napredovanja rudarskih mašina prema zoni Hrastovače, svrstava se u grupu prioritetnih poslova u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“. Njihovom izgradnjom obezbeđuju se preduslovi za nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih ciljeva kopa „Drmno“.

Istražne bušotine

U zapadnom ležištu kostolačkog ugljenog basena u toku su radovi na bušenju 44 pijezometarske bušotine do dubine od oko 50 metara i revitalizaciji postojećih 56 pijezometarskih bušotina, koje su izbušene u ranijim periodima. Ova istražna bušenja su u funkciji osmatranja režima podzemnih voda u ovoj zoni zapadnog ležišta.

To Top