Veliko Gradište traži partnera za javni gradski i prigradski prevoz

Veliko Gradište

Društvo

Veliko Gradište traži partnera za javni gradski i prigradski prevoz

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Raspisan javni poziv za izbor javno-privatnog partnera sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Veliko Gradište.

Kako se navodi u tekstu javne nabavke, projekat obuhvata prevoz putnika na gradskim i prigradskim linijama uz uređivanja i održavanja autobuskih stajališta. Poslovi organizacije linijskog prevoza, nisu predmet ovog ugovora.

Prevoz bi se vršio po utvrđenoj mreži linija, ukupno njih 13. Dužina ovih linija iznosi ukupno 410,05 kilometara, a planirano je 38 polazaka.

Prevoz putnika će se obavljati sa osam autobusa na radu, potpuno tehnički ispravnim, kojima će upravljati profesionalni vozači D kategorije. Potrebno je i jedno dodatno vozilo u aktivnoj rezervi.

Svih devet autobusa kojima se bude obavljao prevoz putnika treba da budu na gas sa minimum 17 mesta za sedenje, klimatizovani i starosti do 10 godina. Privatni partner je u obavezi da obezbedi da u momentu otvaranja ponuda iz predmetne nabavke sva vozila budu starosti najviše deset godina u skladu sa tehničkim specifikacijama.

Trajanje perioda vršenja kompletne ugovorene usluge je sedam godina. Obaveze izvršioca, bile bi da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje projekta pružanja ove delatnosti. Period pružanja ugovorene usluge će početi da se  obračunava nakon pravosnažnosti Rešenja o registraciji i overi reda vožnje za gradski i prigradski prevoz. 

Od početka momenta pružanja usluga izvršiocu pripada naknada definisana ugovorom. Za obavljeni prevoz Opština Veliko Gradište će prevozniku isplaćivati bruto iznos u dinarima, sa PDV-om, za ukupno pređenu kilometražu na ugovorenim linijama za kalendarski mesec za koji se vrši plaćanje, a po ugovorenoj ceni kilometra.

Isplata konačnog mesečnog obračuna za prethodni mesec vršiće se po prispeću fakture prevoznika u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Procenjena vrednost javne nabavke je 140 miliona dinara. Krajni rok za podnošenje ponuda je 14. maj u 11 časova.

To Top