Za projekte NVO i udruženja 16,5 miliona dinara iz gradske kase

Požarevac

Društvo

Za projekte NVO i udruženja 16,5 miliona dinara iz gradske kase

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevačka lokalna samouprava raspisala je javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija (NVO) i udruženja koja su od javnog interesa za grad.

Sredstva za realizaciju programa u ukupnom iznosu od 16.500.000 dinara obezbeđena su u budžetu grada Požarevca za 2022. godinu i raspoređena na sledeći način:  za socijalnu zaštitu 6.000.000, zdravstvenu zaštitu 2.000.000, brigu o starima 400.000, boračko-invalidsku zaštitu 700.000, brigu o deci i mladima 2.500.000, humanitarne programe 400.000, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava 1.700.000, održivi razvoj 2.000.000 i ekološke programe 800.000 dinara.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od javnog interesa za Požarevac, pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području grada.

            Kriterijumi za ocenjivanje programa su: usaglašenost s postojećim strateškim dokumentima grada, kapaciteti udruženja predlagača projekta i partnera na projektu, definisani ciljevi, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika i njihove potrebe, održivost, očekivani rezultati i efekti, ekonomičnost budžeta i sufinansiranje projekata iz drugih izvora.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja, detaljnije OVDE.

To Top