Za tople domove

Kostolac

Privreda

Za tople domove

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Toplotna energija koja se koristi za daljinsko grejanje Požarevca, Kostolca i okolnih naselja omogućila je da veliki broj individualnih ložišta bude ugašen. Zahvaljujući tome, kvalitet vazduha tokom zimskog perioda nije dodatno narušen jer je eliminisan uzrok koji stvara dodatno aerozagađenje.

U prethodnim godinama intenzivirana je izgradnja toplifikacione mreže, kako gradskih oblasti Požarevca i Kostolca, tako i seoskih naselja koja gravitiraju prvenstveno ka kostolačkoj opštini. Sva naselja u neposrednoj blizini termoelektrana i kopa „Drmno“ imaju mogućnost priključivanja na toplifikacionu mrežu, a računi za grejanje svrstavaju se među najpovoljnije za ovu vrstu usluge, što je finansijski znatna ušteda za domaćinstva u ovom kraju.

Rukovodilac Službe za toplifikaciju ogranka „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ Vladimir Đorđević istakao je da ako se niske temperature zadrže u aprilu, grejanje se podužava.

“Grejna sezona po pravilu traje do 15. aprila, a može se produžiti ukoliko to vremenske prilike nalažu”, objasnio je Đorđević.

Tokom trajanja grejne sezone ova služba se suočava sa svakodnevnim pozivima i zahtevima korisnika za proverom sistema grejanja. Ono što je ove godine predstavljalo dodadtno opterećenje jeste rad u pandemijskim uslovima.

Služba za toplifikaciju

“Služba za toplifikaciju je hronično u problemu sa brojem radnika, a ove godine bilo je posebno teško zbog pandemije. Ipak, uspeli smo da održimo kontinuitet isporuke toplotne energije. Zahvaljujemo građanima na saradnji, takođe i gradskoj opštini Kostolac, koja učestvuje zajedno s nama u rešavanju problema”, rekao je Đorđević.

Nakon završetka grejne sezone sledi faza remonta i sagledavanja svih pozicija u ovom sektoru, koje moraju biti regulisane i otklonjene da bi u narednoj grejnoj sezoni snabdevanje toplotnom energijom proticalo bez smetnji s minimalnim brojem zastoja.

To Top