Za ugalj nema zime

Kostolac

Privreda

Za ugalj nema zime

Foto: „EPS Energija“

How Good Of A Friend Are You Really?

“Očekujem da će kop „Drmno“ ispuniti proizvodna očekivanja tokom nastupajućeg zimskog perioda i uspešno izaći na kraj sa izazovima koje zima donosi”, rekao je Slavković.

Sve ovogodišnje aktivnosti u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ bile su usmerene na realizaciju planova proizvodnje uglja i jalovine, investicionih projekata i remontnih poslova na osnovnoj rudarskoj mehanizaciji u cilju stvaranja uslova za nesmetan i siguran rad tokom zimskog perioda. 

“Očekujem da će kop „Drmno“ ispuniti proizvodna očekivanja tokom nastupajućeg zimskog  perioda i uspešno izaći na kraj s izazovima koje zima donosi”, rekao je Dragoslav Slavković, direktor kopa.

 

Dragoslav Slavković

“Remontnu sezonu privodimo kraju. U oktobru smo završili remont i rekonstrukciju trećeg jalovinskog sistema, čime smo stvorili uslove za nesmetan razvoj kopa. Preostaje nam da tokom novembra završimo remont prvog jalovinskog sistema i nakon toga stavimo tačku na ovogodišnju remontnu sezonu”, kazao je Slavković.

 

Bager „SRs 400“ na uglju

Kako kaže direktor kopa, podignuta je pogonska spremnost rudarske mehanizacije angažovane na otkopavanju jalovine i iskopavanju uglja. 

“Nadam se da će naredne godine biti stvoreni uslovi za revitalizaciju i zamenu vitalnih delova, pre svega na velikim rudarskim sistemima za otkrivanje uglja, ali i bagerima vedričarima. Kada je u pitanju ugljeni sistem, mogu reći da tu nemamo većih problema. Bageri su na dobrim pozicijama, pomerene su transportne trake, stvaramo uslove za izgradnju novog vodosabirnika i mislim da ćemo bez većih poteškoća ostvarivati dnevnu proizvodnju od 30.000 tona uglja. Kop je, u celini posmatrano, tehnološki dobro definisan”, rekao je Slavković. 

 

Kop tehnički dobro definisan

Prema njegovim rečima, jedan od proizvodnih prioriteta u ovom period je povećanje rezervi uglja na deponiji termolektrane „KostolacB“, s obzirom na činjenicu da je deponija termoelektrana u Kostolcu popunjena.

Kop „Drmno“ u zimski period ulazi sa novom energijom. Deo rudarske mehanizacije i opreme, kako nam je rečeno, napajaće se strujom iz novoizgrađene trafostanice  „Rudnik 4“  sa zapadne strane kopa. To će u znatnoj meri rasteretiti postojeće trafostanice „Rudnik 3“ i „Rudnik 5“, koje se nalaze na istočnoj strani ležišta, i doprineti energetskoj stabilnosti kopa. 

Slavković kaže da su putevi na kopu u dobrom stanju i da su počeli pripremni radovi za asfaltiranje dva stacionarna puta sa istočne i zapadne strane kopa „Drmno“. To će u velikoj meri ubrzati i olakšati prevoz, kako radnika do rudarskih sistema, tako i zaposlenih iz službi održavanja. On ističe da mehaničari uspevaju da podignu pogonsku spremnost mašina teške mehanizacije, ali da i pored toga kopu nedostaje nekih pet do šest buldožera kako bi se realizovali svi dnevni poslovi. 

Dobro odvodnjavanje

Slavković kaže da je primljen određen broj mladih rukovalaca teškom mehanizacijom, što je dobro, jer se dešavalo da ima ispravnih buldožera, ali nema radnika. Situacija s odvodnjavanjem je, prema njegovoj oceni, dobra, a tome su doprinele i dve nove linije za dubinsko odvodnjavanje ispred fronta napredovanja rudarskih radova. Znatno je smanjena zavodnjenost kopa, što je posebno važno u zimskom periodu. 

To Top