Zašto je bilo neophodno da se usvoji promena poslovnika Skupštine grada?

Požarevac

Društvo

Zašto je bilo neophodno da se usvoji promena poslovnika Skupštine grada?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Odbornici su na današnjem zasedanju doneli odluku o promeni poslovnika Skupštine grada Požarevca.

Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javila samo Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok.

„Moram da se izjasnim da glasam protiv promene poslovnika jer se postojeći ne poštuje. Poslovnikom je određeno da se nakon postavljenog odborničkog pitanja dostavljaju odgovori pre naredne sednice. Nisu mi stigla pitanja i prekršen je poslovnik“, kazala je Spasojević.

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Predrag Mijatović, odgovorio je da je dobio informaciju da su odgovori na sva odbornička pitanja poslata i naglasio da u materjalu za ovu tačku dnevnog reda jasno piše da se konkretno promena odnosi na otklanjanje problema u funkcionisanju elektronskog sistema.

Kako je objasnio, postojeći elektronski sistem uveden 2017. godine funkcionisao je dobro pre epidemije koronavirusa. U međuvremenu,  sednice su održavane zbog epidemioloških razloga u Centru za kulturu, a kada su se nedavno ponovo vratili u skupštinsku salu, ispostavilo se da elektronski sistem više ne funkcioniše.

„Operativni sistem Windows više ne može da funkcioniše sa drajverom čitača kartica, zato što se operativni sistem redovno ažurira i proverava sve drajvere svakog hardvera koji komunicira sa softverom. IT odeljenje u opštini dalo je predlog da se pronađe optimalno rešenje, a da se  uklone čitači kartica, čime će se obezbediti pouzdanost i sve mogućnosti koje elektronski sistem nudi – utvrđivanje kvoruma, prijava za raspravu, za repliku i elektonsko glasanje“, objasnio je Mijatović.

On je još dodao da će biti potrebno od 30 do 60 dana da se novi sistem elektronskog glasanja obezbedi i testira, a  kada se završi testiranje ponovo će se na skupštini naći odluka o izmeni poslovnika.

Za ovu odluku glasala su 44 odbornika, protiv su dva, a jedan odbornik je ostao uzdržan.

To Top